0%
Diễn Đàn forumotion

Hướng dẫn - Chia sẻ - Giao Lưu - Kết Nối Online


Go downMessage [Page 1 of 1]

FMVI
FMVI
FMVI

—»(¯`[Ad]Min´¯)™

không cần thêm gì cả. cứ thế ném vào template thôi nhé
sản phẩm cây nhà lá vườn dành cho punbb
Code:
    <div class="main">
    <!-- BEGIN catrow -->
      <!-- BEGIN tablehead -->
          <div class="main-head">
            <div class="page-title">{catrow.tablehead.L_FORUM}</div>
          </div>
          <div class="main-content">
            <table cellspacing="0" class="table">
                <thead>
                  <tr>
                      <th class="tcl">{L_FORUM}</th>
                      <th class="tc2">{L_TOPICS}</th>
                   
                      <th class="tcr">{L_LASTPOST}</th>
                  </tr>
                </thead>
                <tbody class="statused">
      <!-- END tablehead -->

      <!-- BEGIN forumrow -->
                  <tr>
                      <td class="tcl" style="padding-right: {catrow.forumrow.INC_LEVEL_RIGHT}; padding-left: {catrow.forumrow.INC_LEVEL_LEFT};">
                        <span class="status" style="margin-right: -{catrow.forumrow.INC_WIDTH_ICON}; margin-left: -{catrow.forumrow.INC_WIDTH_ICON};">
                            <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
                        </span>
                        <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy"><a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a></h{catrow.forumrow.LEVEL}>
                        <br />
                        {catrow.forumrow.FORUM_DESC}
                        <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
                        <br />
                        {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
                        <!-- END switch_moderators_links -->
                        {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
                        <strong>{forumrow.L_SUBFORUM_STR}</strong> {forumrow.SUBFORUMS}
                      </td>
                      <td class="tc2">{catrow.forumrow.TOPICS}  topics <br>{catrow.forumrow.POSTS} replies</td>
                   
                      <td class="tcr">
          <div class="avs"><span>
          <!-- BEGIN switch_topic_title -->
          <a href="{catrow.forumrow.U_LATEST_TOPIC}" title="{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_TITLE}">{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_NAME}</a><br />
          <!-- END switch_topic_title -->
          {catrow.forumrow.USER_LAST_POST}
          </span></div>
    </td>
                  </tr>
      <!-- END forumrow -->

      <!-- BEGIN tablefoot -->
                </tbody>
            </table>
          </div>
      <!-- END tablefoot -->
    <!-- END catrow -->
    </div>
   
      <style>.avs a.inx img {
      float: left;
      width: 40px;
      height: 40px;
      padding: 1px;
      border: 1px solid #DDD;
      margin: 0 5px;
      -webkit-box-shadow: 0px 0px 3px rgba(50, 50, 50, 0.75);
      -moz-box-shadow: 0px 0px 3px rgba(50, 50, 50, 0.75);
      box-shadow: 0px 0px 3px rgba(50, 50, 50, 0.75);
    }
      </style>
   
        <script>
        $(document).on('ready', function() {
        $('.avs').each(function () {
            var touser = $(this).children('span').children('strong').children('a').attr('href');
            $(this).prepend('<a href="' + touser + '" class="inx"><img src="http://i34.servimg.com/u/f34/16/54/26/99/female10.png" alt="нет аватара" /></a>');
            $(this).children('a').load(touser + ' div.main-content.clearfix.center img:eq(0)');
        });
    });
      </script>
    <!-- BEGIN switch_on_index -->
    <div class="main-box clearfix">
      <ul>
          <li><a href="{U_TODAY_ACTIVE}">{L_TODAY_ACTIVE}</a></li>
          <li><a href="{U_TODAY_POSTERS}">{L_TODAY_POSTERS}</a></li>
          <li><a href="{U_OVERALL_POSTERS}">{L_OVERALL_POSTERS}</a></li>
      </ul>
      <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
      <p class="right">
          <a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
      </p>
      <!-- END switch_delete_cookies -->
    </div>
    <!-- END switch_on_index -->

demo2:
Code:
    <div class="main">
    <!-- BEGIN catrow -->
      <!-- BEGIN tablehead -->
          <div class="main-head">
            <div class="page-title">{catrow.tablehead.L_FORUM}</div>
          </div>
          <div class="main-content">
            <table cellspacing="0" class="table">
                <thead>
                  <tr>
                      <th class="tcl">{L_FORUM}</th>
                                             
                                             
                        <th class="tcr">{L_LASTPOST}</th>
                   
                  </tr>
                </thead>
                <tbody class="statused">
      <!-- END tablehead -->

      <!-- BEGIN forumrow -->
                  <tr>
                      <td class="tcl" style="padding-right: {catrow.forumrow.INC_LEVEL_RIGHT}; padding-left: {catrow.forumrow.INC_LEVEL_LEFT};">
                        <span class="status" style="margin-right: -{catrow.forumrow.INC_WIDTH_ICON}; margin-left: -{catrow.forumrow.INC_WIDTH_ICON};">
                            <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
                        </span>
                        <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy"><a href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a></h{catrow.forumrow.LEVEL}>
                        <br />
                                                       
                        {catrow.forumrow.FORUM_DESC}<br>
                                                      <strong>{catrow.forumrow.TOPICS} Chủ đề | {catrow.forumrow.POSTS} nhận xét</strong>
                        <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
                        <br />
                        {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
                        <!-- END switch_moderators_links -->
                        {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
                        <strong>{forumrow.L_SUBFORUM_STR}</strong> {forumrow.SUBFORUMS}
                      </td>
                                         
                                           
                                           
                      <td class="tcr">
                        <span>  <div id="forums-stats">
                        <!-- BEGIN switch_topic_title -->
                        <a href="{catrow.forumrow.U_LATEST_TOPIC}" title="{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_TITLE}">{catrow.forumrow.LATEST_TOPIC_NAME}</a><br />
                        <!-- END switch_topic_title -->
                        {catrow.forumrow.USER_LAST_POST}
                        </span></div>
                      </td>
                  </tr>
      <!-- END forumrow -->

      <!-- BEGIN tablefoot -->
                </tbody>
            </table>
          </div>
      <!-- END tablefoot -->
    <!-- END catrow -->
    </div>

    <!-- BEGIN switch_on_index -->
    <div class="main-box clearfix">
      <ul>
          <li><a href="{U_TODAY_ACTIVE}">{L_TODAY_ACTIVE}</a></li>
          <li><a href="{U_TODAY_POSTERS}">{L_TODAY_POSTERS}</a></li>
          <li><a href="{U_OVERALL_POSTERS}">{L_OVERALL_POSTERS}</a></li>
      </ul>
      <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
      <p class="right">
          <a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
      </p>
      <!-- END switch_delete_cookies -->
    </div>
    <!-- END switch_on_index -->
   
   
      <style>/* Avatar in index */
    .avatar-index {float: left;}
    .avatar-index img {width: 40px;height: 40px;background: #F4F4F4;border: 1px solid #DDD;margin: 0 5px;padding: 1px;}
    .avatar-index img:hover {border: 1px dashed #CCC;}
      </style>
   
        <script>
        $(document).ready(function(){var Copyrights="©Copyright by giObanii. ©Copyright by toxigeek.com. All Rights Reserved.";$('.statused .tdtopics').each(function(s){$(this).prepend('<div id="avatar-subforo'+s+'" class="avatar-index avatar-subforo"><div>');var b=this.getElementsByTagName('a')[1].href;$('#avatar-subforo'+s).load(b+' .module .main-content.clearfix.center:eq(0) img:eq(0)')});$('.statused .tcr').each(function(i){$(this).prepend('<div id="avatar-index'+i+'" class="avatar-index"><div>');var a=this.getElementsByTagName('a')[1].href;$('#avatar-index'+i).load(a+' .module .main-content.clearfix.center:eq(0) img:eq(0)')})});
     
      </script>
   

[You must be registered and logged in to see this image.]
https://diendan.forumotion.org
Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

You cannot reply to topics in this forum

Bài viết liên quan:

    © PunBB | Report an abuse | Contribution | © FMvi - Design by baivong
    Hỗ trợ 1 Hỗ trợ 2 Liên hệ