0%
Diễn Đàn forumotion

Hướng dẫn - Chia sẻ - Giao Lưu - Kết Nối Online


Go downMessage [Page 1 of 1]

FMVI
FMVI
FMVI

—»(¯`[Ad]Min´¯)™

[You must be registered and logged in to see this image.]Cho vào CSS:
Code:

    .info, .success, .warning, .error, .mes, .tips, .chat, .cnb {
        margin: 10px 0px;
        padding: 10px 10px 15px 50px;
        background-repeat: no-repeat;
        background-position: 10px center;
        border-radius: 4px 4px 4px;
    }

    .info {
        background-color: #d1e4f3;
        background-image: url("http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/musthave/24/Information.png");
        color: #00529B;
        border: 1px solid #4d8fcb;
    }

    .success {
        background-color: #effeb9;
        background-image: url("http://cdn3.iconfinder.com/data/icons/fatcow/32x32_0020/accept.png");
        color: #4F8A10;
        border: 1px solid #9ac601;
    }
    .warning {
        background-color: #ffeaa9;
        background-image: url("http://cdn3.iconfinder.com/data/icons/fatcow/32x32_0400/error.png");
        color: #9F6000;
        border: 1px solid #f9b516;
    }
    .error {
        background-color: #fccac3;
        background-image: url("http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/CrystalClear/32x32/actions/messagebox_critical.png");
        color: #D8000C;
        border: 1px solid #db3f23;
    }

    .mes {
        background-color: #F2F2F2;
        background-image: url("http://cdn2.iconfinder.com/data/icons/fugue/bonus/icons-32/mail.png");
        border: 1px solid #AAAAAA;
        color: #545454;
    }

    .tips {
        background-color: #FEEAC9;
        background-image: url("http://cdn5.iconfinder.com/data/icons/woocons1/Light%20Bulb%20On.png");
        border: 1px solid #D38E49;
        color: #bb640c;
    }

    .chat {
        background-color: #daecfb;
        background-image: url("http://cdn2.iconfinder.com/data/icons/drf/PNG/iChat.png");
        border: 1px solid #2078c9;
        color: #066ac4;
    }

Cho vào nơi muốn hiển thị:
Code:
    <div class="info">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis ante mauris, sagittis condimentum odio. Donec sodales magna</div>

    <div class="success">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis ante mauris, sagittis condimentum odio. Donec sodales magna</div>

    <div class="warning">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis ante mauris, sagittis condimentum odio. Donec sodales magna</div>

    <div class="error">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis ante mauris, sagittis condimentum odio. Donec sodales magna</div>

    <div class="tips">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis ante mauris, sagittis condimentum odio. Donec sodales magna</div>

    <div class="mes">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis ante mauris, sagittis condimentum odio. Donec sodales magna</div>

    <div class="chat">Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis ante mauris, sagittis condimentum odio. Donec sodales magna</div>

Mỗi đoạn:
Code:
    <div.....</div>
tương ứng với 1 dòng trong hình.
https://diendan.forumotion.org
Thích 0Báo xấu 0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

You cannot reply to topics in this forum

Bài viết liên quan:

    © PunBB | Report an abuse | Contribution | © FMvi - Design by baivong
    Hỗ trợ 1 Hỗ trợ 2 Liên hệ