0%
Diễn Đàn forumotion

Hướng dẫn - Chia sẻ - Giao Lưu - Kết Nối Online


Go downMessage [Page 1 of 1]

FMVI
FMVI
FMVI

—»(¯`[Ad]Min´¯)™

Code:
<html>
    <head>
<title>YeuTranPhu.Tk </title>
<link href="http://www.autinhyeu.com/forum/thongbao/cssfile0.css" rel="stylesheet" >
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=utf-8">
    </head>
    <body>
            <span id="Uc_HotNews1_Timer1" style="visibility:hidden;display:none;"></span>
    <div align="center">
      <div class="table-w970" style="background:  top left repeat; height:320">     
        <div>   
            <div style="float:left; width:10px"><img src="thongbao/spacer00.gif" width="12" height="1"></div>
            <div class="tinnong" style="float:left; padding:">
            <div style="padding: 85px 50px 40px 45px; height:380">
         

             
 
    <table id="Uc_HotNews1_dl_hot_news" cellspacing="0"
cellpadding="0" border="0" style="border-collapse:collapse;"
height="183"><tr>

          <td height="39">
                            <div class="tinnong-text">
                        <b><font size="2">
                        <img src="http://www.autinhyeu.com/forum/thongbao/dot-hong.jpg" width="6" height="6">
                    </font><font size="2" color="#FF3366">
                    <a href="http://www.yeutranphu.tk/h6-page" target="_blank">
                    <font color="#FF0000">Game: Lệnh
                    Truy Nã</font></a></font></b></div>
                            <div class="line-dot-pink" style="padding:4px;"></div>
                        </td>
      </tr><tr>

          <td height="32">
                            <div class="tinnong-text">
                          <b><font size="2"><font color="#FF9966">
                          <img src="http://www.autinhyeu.com/forum/thongbao/dot-hong.jpg" width="6" height="6">
                                </font>
                   
                    <font color="#FF9966">
                    <a href="http://www.yeutranphu.tk/t328-topic" target="_blank">
 
                    <font color="#FF9966">Bầu chọn Thầy, Cô được
yêu mến nhất</font></a></font></a></b>
                         
                            </div>
                            <div class="line-dot-pink" style="padding:4px;"></div>
                        </td>

      </tr>

<tr>

          <td height="41">
                            <div class="tinnong-text">
                          <font size="2">
                          <img src="http://www.autinhyeu.com/forum/thongbao/dot-hong.jpg" width="6" height="6">
                                <font color="#FF00FF"><b>
                    <a href="http://www.yeutranphu.tk/h8-page" target="_blank">Game: Ước mơ của bạn</a></b></font></font></div>
                            <div class="line-dot-pink" style="padding:4px;"></div>
                        </td>
      </tr>


    <tr>
          <td height="33">
                            <div class="tinnong-text">
                          <font size="2">
                          <img src="http://www.autinhyeu.com/forum/thongbao/dot-hong.jpg" width="6" height="6"><a href="http://www.yeutranphu.tk/t94-topic/" target="_blank">
 
                    <b><font color="#005500">Lập box riêng
cho từng lớp</font></b></a></font></div>

                            <div class="line-dot-pink" style="padding:4px;"></div>
                        </td>
      </tr>
<tr>

          <td>
                            <div class="tinnong-text">
                          <font size="2">
                    <a target="_blank" href="http://www.yeutranphu.tk/t205-topic" target="_blank">
                          <img src="http://www.autinhyeu.com/forum/thongbao/dot-hong.jpg" width="6" height="6">
                                <b><font color="#FF1EA0">Tuyển Điều Hành Diễn
                    Đàn</font></b></a></font></div>

                            <div class="line-dot-pink" style="padding:4px;"></div>
                        </td>

      </tr>


    </table>


            </div>
            </div>
            <div style="float:left;">
            <div class="news-head-lc"></div>

            <div class="news-head-m"></div>
            <div class="news-head-rc"></div>
              <div style="clear:both"></div>
            <div class="news-mid-l"></div>

            <div class="news-content">
                <div style="padding-bottom:8px">
                <div id="Uc_HotNews1_UpdatePanel1">
                 

<a
 target="_blank"
onmouseover="Tip('&lt;center&gt;&lt;b&gt;&lt;font
color=red&gt;Thông
tin!&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;&lt;/center&gt;&lt;br&gt;&lt;b&gt;Các
 bạn thân mến !&lt;/b&gt;&lt;br&gt;Xuất phát từ niềm đam
 mê, sự mong muốn có 1 nơi để các bạn học sinh trong và ngoài trường có
nơi để giao lưu, học tập... Chúng tôi quyết định thành lập 1 diễn đàn
mạng, với mong muốn sẽ giúp ích được 1 số nhu cầu cần thiết cho các bạn.
 Là nơi để vui chơi, giao lưu, học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm trong
các lĩnh vực khác nhau... Mong các bạn tham gia để diễn đàn ngày càng
phát triển và đi theo những chiều hướng tích cực. Xin cám ơn!')"
onmouseout="UnTip()" href="http://yeutranphu.tk"><img
src="http://i43.servimg.com/u/f43/14/53/36/04/logo10.jpg"
style="height:227px;width:300px;border-width:0px;"</a></a><a
 href="http://yeutranphu.tk" target="_blank"
onmouseover="Tip('<center><b><font color=red>Thông
tin!</font></b></center><br><b>Các bạn
thân mến !</b><br>Xuất phát từ niềm đam mê, sự mong muốn có 1
 nơi để các bạn học sinh trong và ngoài trường có nơi để giao lưu, học
tập... Chúng tôi quyết định thành lập 1 diễn đàn mạng, với mong muốn sẽ
giúp ích được 1 số nhu cầu cần thiết cho các bạn. Là nơi để vui chơi,
giao lưu, học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác
nhau... Mong các bạn tham gia để diễn đàn ngày càng phát triển và đi
theo những chiều hướng tích cực. Xin cám ơn!')" onmouseout="UnTip()">
</td>

                 
    </div>
                </div>
                <div class="news-title-m">
                  <div class="news-title-l">

                      <div class="news-title-r">
                        <div style="padding-top:7px">
                        <div id="Uc_HotNews1_UpdatePanel2">

     
                                        <font color="#0000A0">
                              <a href="http://WWW.YEUTRANPHU.TK">
                              [You must be registered and logged in to see this link.] </font><b>
                              <a target="_blank" href="http://yeutranphu.tk"><font color="#0000A0">
                              CHÚC BẠN VUI VẺ</font></a></b><br><br><br>

                                 
    </div>
                        </div>
                      </div>
                  </div>
              </div>

            </div>
            <div class="news-mid-r"></div>

              <div style="clear:both"></div>
            <div class="news-foot-lc"></div>
            <div class="news-foot-m"></div>
            <div class="news-foot-rc"></div>
            </div>
            <div id="Uc_HotNews1_UpdatePanel3">

     
                    <div class="hot1">

                      <div style="padding: 38px 0 0 45px;">

<a href="http://s821.photobucket.com/home/ddtt_photo" target="_blank"><font color="#FFFFFF"><b>
Upload ảnh </b></font></a>
                         
                                             
                         
                      </div>
                    </div>
                    <div class="hot2">
                      <div style="padding: 12px 0 0 43px;">

 
                          <a
href="http://trekhuyettat.org/html-h27.htm" target="_blank"
onmouseover="Tip('<center><b><font color=red>Thông
tin!</font></b></center><br>Cái này cho đẹp thôi
 chứ nó chỉ có 100MB. Tốt nhất bạn tìm một host riêng để up các thứ của
bạn. Nhưng nếu bạn có một file gì đó rất hay, muốn chia sẻ với mọi người
 nhưng bạn lại không có host thì up tạm lên đây cũng được')"
onmouseout="UnTip()"><font color="#FFFFFF"><b>
                    Upload file</b></font></a>
                         
                                             
                         
                      </div>     
                    </div>

                    <div class="hot3">
                      <div style="padding: 12px 0 0 73px">
 
                          <a
href="http://pixlr.com/editor/?name=Forums" target="_blank"
onmouseover="Tip('<center><b><font color=red>Thông
tin!</font></b></center><br>Bạn đang cần xử lý
một tấm ảnh mới chụp trong máy ảnh, nhưng bạn đang ở tiệm net mà trên
máy tính đó không có cài phần mềm xử lý ảnh thì làm sao ? Hãy dùng tạm
cái này , tuy không bằng Photoshop cài trên máy tính của bạn ở nhà nhưng
 cũng không tệ lắm đâu')" onmouseout="UnTip()"><font
color="#FFFFFF"><b>
                    Photoshop online</b></font></a>
                         
                                             
                         
                      </div> 
                    </div>

                    <div class="hot4">
                      <div style="padding: 12px 0 0 47px">
 
                          <a href="http://vdict.com/?autotranslation"
 target="_blank" onmouseover="Tip('<center><b><font
color=red>Thông
tin!</font></b></center><br>Đây là phần mềm dịch
 thuật trực tuyến. Bạn nào không biết ngoại ngữ, hoặc chỉ biết có...vài
ba chục thứ tiếng thì dùng tạm cái này cũng được . Còn hơn là không
biết. ')" onmouseout="UnTip()"><font color="#FFFFFF"><b>
                    Dịch thuật</b></font></a>
 
                         
                      </div> 
                    </div>
                    <div class="hot5">
                      <div style="padding: 20px 0 0 60px">
<font color="#FFFFFF"><b>
<a href="http://www.yeutranphu.tk/contact.forum?change_theme=aquagrey">
<font color="#FFFFFF">Liên Hệ Admin</font></a></b></font></div> 
                    </div>

             
    </div>
          </div>


          <div style="clear:both"></div>
      </div>
    </div>

        </div>
        <div>

 
      <input type="hidden" name="__EVENTVALIDATION"
id="__EVENTVALIDATION"
value="/wEWBgKx39KZBwK1jd2BBwLQ9vqWAQLr35isCwKu/8eXBALJ6OWsDlSBum6ogJQXsU8GHkNu1NiM4CL7"
 />
    </div>

    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    Sys.Application.initialize();
    Sys.Application.add_init(function() {
 
      $create(Sys.UI._Timer,
{"enabled":true,"interval":5000,"uniqueID":"Uc_HotNews1$Timer1"}, null,
null, $get("Uc_HotNews1_Timer1"));
    });
    //]]>

    </script>

    </form>
    </body>
    </html>
https://diendan.forumotion.org
Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

You cannot reply to topics in this forum

Bài viết liên quan:

    © PunBB | Report an abuse | Contribution | © FMvi - Design by baivong
    Hỗ trợ 1 Hỗ trợ 2 Liên hệ