0%
Diễn Đàn forumotion

Hướng dẫn - Chia sẻ - Giao Lưu - Kết Nối Online


Go downMessage [Page 1 of 1]

Ç⵺ú†
Ç⵺ú†
Ç⵺ú†

—»(¯`HotroFm ´¯)™

Demo : [You must be registered and logged in to see this link.]
Demo: Viewtopic_body : [You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this image.]Thông tin skin:
Powered by: vBulletin Version 4.2.0 Copyright ©️ 2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©️ 2004-2012 BEAT.VN FORUM VERSION 9
Forumotion - phpbb2!
Rip skin by cubimtq!
link dowloa: :hie: ACP > Module > HTML & JAVASCRIPT > Javascript codes management > Javascript Codes
Tạo 1 js như sau:
Title * : Avatar_index Fix by cubimtq
Placement : In the home page
Javascript Code * :
Code:
    // Avatar in index by giObanii phpbb2
    $(document).on('ready', function() {
        $('.tborder tr td.alt1 .post_in').prepend('<div class="avatar-index"><div>');
        $('.tborder tr td.alt1 .post_in .avatar-index').each(function () {
            var profileUser = $(this).parent().children('span').children('span').children('strong').children('a').attr('href');
            $(this).html('<a href="' + profileUser + '" class="avatar-index-enlace"><img src="http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/basicset/user_64.png" alt="No Avatar" /></a>');
            $(this).children('a').load(profileUser + ' .forumline .row1.gensmall[align="center"]:eq(0) img:eq(0)');
        });
    });
Khi sử dụng skin nhớ up lại ảnh.
vui lòng không xóa tên người rip khi sử dụng!
Trả lời nhanh
chutichmac
chutichmac
chutichmac

—»(¯`[Members ´¯)™

aaaaaaaaaa
Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

You cannot reply to topics in this forum

Bài viết liên quan:

    © PunBB | Report an abuse | Contribution | © FMvi - Design by baivong
    Hỗ trợ 1 Hỗ trợ 2 Liên hệ