0%
Diễn Đàn forumotion

Hướng dẫn - Chia sẻ - Giao Lưu - Kết Nối Online


Go downMessage [Page 1 of 1]

Ç⵺ú†
Ç⵺ú†
Ç⵺ú†

—»(¯`HotroFm ´¯)™

Bản quyền:
Queryloader version 2.1 - Gaya Kessler (11-1-2011) [You must be registered and logged in to see this link.]
Mousewheel version 3.0.6 - Brandon Aaron (2011) [You must be registered and logged in to see this link.]
FancyBox version 2.1.3 Fancyapps [You must be registered and logged in to see this link.]
Buttons helper for fancyBox version 1.0.5 (15-10-2012)
Youtube api version 3 - Youtube (19-7-2012) [You must be registered and logged in to see this link.]
Mod & Style by baivong - fmvi (2012) [You must be registered and logged in to see this link.]

Chức năng:
Hiện tiến trình tải ảnh bằng queryloader2.
Nhóm các ảnh và link ảnh cùng bài viết vào một slideshow.
Thông tin: Thứ tự ảnh / Tổng ảnh trong bài / Tổng ảnh trong trang
Chuyển liên kết youtube thành video, phân biệt playlist.
Nhóm các video trong cùng bài viết vào playlist.

Demo:
[You must be registered and logged in to see this link.]
Bước 1: Thêm vào CSS:
ACP >> Display >> Pictures and Colors >> Colors >> CSS Stylesheet: :hie:
Nguồn BaiVòngmvi
Trả lời nhanh
anhvan167
anhvan167
anhvan167

—»(¯`[Members ´¯)™

2222222222222
Trả lời nhanh
sican73
sican73
sican73

—»(¯`[Members ´¯)™

thank'sthank's
Trả lời nhanh
trandangduat
trandangduat
trandangduat

—»(¯`[Members ´¯)™

c
Trả lời nhanh
wisu123
wisu123
wisu123

—»(¯`[Members ´¯)™

xem
Trả lời nhanh
FolkBirds
FolkBirds
FolkBirds

—»(¯`[Members ´¯)™

for testing.

Thanks.
Trả lời nhanh
xAlecsu
xAlecsu
xAlecsu

—»(¯`[Members ´¯)™

gg
Trả lời nhanh
Sponsored content

Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

You cannot reply to topics in this forum

Bài viết liên quan:

    © PunBB | Report an abuse | Contribution | © FMvi - Design by baivong
    Hỗ trợ 1 Hỗ trợ 2 Liên hệ