0%
Diễn Đàn forumotion

Hướng dẫn - Chia sẻ - Giao Lưu - Kết Nối Online


Go downMessage [Page 1 of 1]

FMVI
FMVI
FMVI

—»(¯`[Ad]Min´¯)™

[You must be registered and logged in to see this image.]
Dành cho Punbb
Display >> Color >> CSS >> Cho đoạn css này vô
Code:
.postmain blockquote {
    background: url("http://i44.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/quote10.gif") no-repeat scroll 0 0 #FDF9F9; /*Background và màu nền*/
    border-color: #E7BABA; /*Màu đường viền*/
    border-style: solid; /*Style đường viền*/
    border-width: 1px 1px 1px 20px;
    color: #C25252; /*Màu chữ*/
    margin: 10px 0 10px 10px;
    overflow: auto;
    padding: 28px 10px 10px;
    width: 90%;
}
.postmain blockquote:hover {
    background: url("http://i44.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/quote-13.gif") no-repeat scroll 0 0 #FFFFFF; /*background và màu nền khi rê chuột vào*/
}

.codebox {
      background: url("http://i44.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/code10.gif") no-repeat scroll 0 0 #F5F8FA; /*Background và màu nền*/
    border-color: #D7E8F0; /*Màu đường viền*/
    border-style: solid; /*Style đường viền*/
    border-width: 1px 1px 1px 20px;
    color: #000000; /*Màu chữ*/
    font: 13px/16px 'Courier New',Courier,monospace; /*style của chữ*/
    margin: 10px 0 10px 10px;
    max-height: 500px;
    min-height: 16px;
    overflow: auto;
    padding: 28px 10px 10px;
    width: 90%;
}
.codebox:hover {
    background: url("http://i44.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/code-h10.gif") no-repeat scroll 0 0 #FFFFFF;
/*background và màu nền khi rê chuột vào*/}
Dành cho phpbb2
Display >> Color >> CSS >> Cho đoạn css này vô
Code:
.quote {
    background: url("http://i44.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/quote10.gif") no-repeat scroll 0 0 #FDF9F9; /*Background và màu nền*/
    border-color: #E7BABA; /*Màu đường viền*/
    border-style: solid; /*Style đường viền*/
    border-width: 1px 1px 1px 20px;
    color: #C25252; /*Màu chữ*/
    margin: 10px 0 10px 10px;
    overflow: auto;
    padding: 28px 10px 10px;
    width: 90%;
}
.quote:hover {
    background: url("http://i44.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/quote-13.gif") no-repeat scroll 0 0 #FFFFFF; /*Background và màu nền khi rê chuột vào*/
}

.code {
    background: url("http://i44.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/code10.gif") no-repeat scroll 0 0 #F5F8FA; /*Background và màu nền*/
    border-color: #D7E8F0; /*Màu đường viền*/
    border-style: solid; /*Style đường viền*/
    border-width: 1px 1px 1px 20px;
    color: #000000; /*Màu chữ*/
    font: 13px/16px 'Courier New',Courier,monospace; /*style của chữ*/
    margin: 10px 0 10px 10px;
    max-height: 500px;
    min-height: 16px;
    overflow: auto;
    padding: 28px 10px 10px;
    width: 90%;
}
.code:hover {
    background: url("http://i44.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/code-h10.gif") no-repeat scroll 0 0 #FFFFFF; /*background và màu nền khi rê chuột vào*/
}
nguồn chinhphuc.info
https://diendan.forumotion.org
Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

You cannot reply to topics in this forum

Bài viết liên quan:

    © PunBB | Report an abuse | Contribution | © FMvi - Design by baivong
    Hỗ trợ 1 Hỗ trợ 2 Liên hệ