0%
Diễn Đàn forumotion

Hướng dẫn - Chia sẻ - Giao Lưu - Kết Nối Online


Go downMessage [Page 1 of 1]

FMVI
FMVI
FMVI

—»(¯`[Ad]Min´¯)™

cái ni là rip theo yêu cầu của một Mem.
lúc đó Chiplove die bi chừ nó sống lại nên mới rip.
vlt rip trực tiếp từ rum chiplove.biz
vì rứa lấy tên rum nớ đặt tên skin luôn
rứa cho khỏe và cũng như một lời thankiu zậy. hehe
- tên skin: chiplove
- mã nguồn: vbulletin
- phiên bản: 3.8.6
- rip qua Forumotion: vlt

Nguồn gốc bài viết : [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this image.]
css
Code:
body
{
  background: #d5e9ff;
  color: #000000;
  font: 10pt Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif;
  margin: auto;
  padding: 0px;
  width: 990px;
}
a:link, body_alink
{
  color: #1b69ca;
  text-decoration: none;
}
a:visited, body_avisited
{
  color: #1b69ca;
  text-decoration: none;
}
a:hover, a:active, body_ahover
{
  color: #f14e9e;
  text-decoration: none;
}
.page
{
  background: #FFFFFF;
  color: #000000;
  font: 11px Arial,Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif;
}
td, th, p, li
{
  font: 10pt Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif;
}
.tborder
{
  background: #D1D1E1;
  color: #000000;
  font-family: Arial,Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif;
  /* 8CD9FE*/
}
.tcat, td.cat,td.catHead,td.catSides,td.catLeft,td.catRight,td.catBottom, td.rowpic
{
  background: #8cd9fe url(http://i967.photobucket.com/albums/ae153/ligerv/chiplove/tcat.png) no-repeat right bottom;;
  color: #115b7f;
  font: bold 10pt Arial,Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif;
  overflor: auto;
  padding: 5px 6px 5px 8px ;
 
}
.tcat a:link, .tcat_alink
{
  color: #115b7f;
  text-decoration: none;
}
.tcat a:visited, .tcat_avisited
{
  color: #115b7f;
  text-decoration: none;
}
.tcat a:hover, .tcat a:active, .tcat_ahover
{
  color: #065075;
  text-decoration: underline;
}
.thead, th
{
  background: #d5f2fc;
  color: #476482;
  font: bold 11px Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif;
}
.thead a:link, .thead_alink
{
  color: #476482;
}
.thead a:visited, .thead_avisited
{
  color: #476482;
}
.thead a:hover, .thead a:active, .thead_ahover
{
  color: #476482;
  text-decoration: underline;
}
.tfoot
{
  background: #BAE2FF;
  color: #0159B3;
  font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif;
  padding-right: 10px;
}
.tfoot a:link, .tfoot_alink
{
  color: #0159B3;
}
.tfoot a:visited, .tfoot_avisited
{
  color: #0159B3;
}
.tfoot a:hover, .tfoot a:active, .tfoot_ahover
{
  color: #0159B3;
  text-decoration: underline;
}
.alt1, .alt1Active
{
  background: #ffffff;
  color: #000000;
  font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif;
}
.alt2, .alt2Active
{
  background: #F6FBFF;
  color: #000000;
  font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif;
}
.inlinemod
{
  background: #FFFFCC;
  color: #000000;
}
.wysiwyg
{
  background: #f6f8f9;
  color: #000000;
  font: 10pt Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif;
  margin: 5px 10px 10px 10px;
  padding: 0px;
}
.wysiwyg a:link, .wysiwyg_alink
{
  color: #22229C;
}
.wysiwyg a:visited, .wysiwyg_avisited
{
  color: #22229C;
}
.wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover
{
  color: #FF4400;
}
textarea, .bginput
{
  font: 10pt Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif;
}
.bginput option, .bginput optgroup
{
  font-size: 10pt;
  font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif;
}
.button
{
  background: #E9E9E9 url(http://chiplove.biz/family/styles/xanh/gradients/generic_button.png) repeat-x scroll left top;
  color: #424242;
  font: bold 11px Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif;;
  border: 1px solid #A8A8A8;
  cursor: pointer;
  padding: 2.5px 5px;
 
}
select
{
  color: #424242;
  font: 11px Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif;
  border: 1px solid #A8A8A8;
  padding: 2.5px 5px;
}
option, optgroup
{
  font-size: 11px;
  font-family: Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif;
}
.smallfont
{
  font: 11px Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif;
}
.time
{
  color: #666686;
}
.navbar
{
  font: 12px Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif;
}
.highlight
{
  color: #FF0000;
  font-weight: bold;
}
.fjsel
{
  background: #3E5C92;
  color: #E0E0F6;
}
.fjdpth0
{
  background: #F7F7F7;
  color: #000000;
}
.panel
{
  background: #eee;
  color: #000000;
  padding: 10px;
  border: 1px dashed #DDDDDD;
}
.panelsurround
{
  background: #eee;
  color: #000000;
}
legend
{
  color: #22229C;
  font: 11px Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif;
}
.vbmenu_control
{
  background: #8fc4ec url(http://i967.photobucket.com/albums/ae153/ligerv/chiplove/tcat.png) no-repeat right bottom;background-repeat: repeat-x;;
  color: #FFFFFF;
  font: bold 11px Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif;
  padding: 3px 6px 3px 6px;
  white-space: nowrap;
}
.vbmenu_control a:link, .vbmenu_control_alink
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:visited, .vbmenu_control_avisited
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active, .vbmenu_control_ahover
{
  color: #eaeaea;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_popup
{
  background: #FFFFFF;
  color: #000000;
  border: 1px solid #0B198C;
}
.vbmenu_option
{
  background: #F5F5FF;
  color: #000000;
  font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  white-space: nowrap;
  cursor: pointer;
}
.vbmenu_option a:link, .vbmenu_option_alink
{
  color: #22229C;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:visited, .vbmenu_option_avisited
{
  color: #22229C;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active, .vbmenu_option_ahover
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite
{
  background: #bac3cb;
  color: #FFFFFF;
  font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
  white-space: nowrap;
  cursor: pointer;
}
.vbmenu_hilite a:link, .vbmenu_hilite_alink
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:visited, .vbmenu_hilite_avisited
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active, .vbmenu_hilite_ahover
{
  color: #FFFFFF;
  text-decoration: none;
}
/* ***** styling for 'big' usernames on postbit etc. ***** */
.bigusername { font-size: 14pt; }

/* ***** small padding on 'thead' elements ***** */
td.thead, th.thead, div.thead { padding: 4px; }

/* ***** basic styles for multi-page nav elements */
.pagenav a { text-decoration: none; }
.pagenav td { padding: 2px 4px 2px 4px; }

/* ***** de-emphasized text */
.shade, a.shade:link, a.shade:visited { color: #777777; text-decoration: none; }
a.shade:active, a.shade:hover { color: #FF4400; text-decoration: underline; }
.tcat .shade, .thead .shade, .tfoot .shade { color: #DDDDDD; }

/* ***** define margin and font-size for elements inside panels ***** */
.fieldset { margin-bottom: 6px; }
fieldset{-moz-border-radius: 3px;-webkit-border-radius:3px;}
.fieldset, .fieldset td, .fieldset p, .fieldset li { font-size: 11px; }
.spoiler-wrap {
    width: 95%;
    margin: 6px auto;
    clear: both;
    background: #E9E9E6;
    border: solid #C3CBD1;
    border-width: 1px 1px 1px 2px;
    font: 12px Verdana,Arial,sans-serif;
}
.spoiler-head {
    font-size: 11px;
    padding: 1px 14px 3px;
    margin-left: 6px;
    line-height: 15px;
    font-weight: bold;
}
.spoiler-body {
    padding: 1px 6px 2px;
    display: none;
    border-top: 1px solid #C3CBD1;
    background: #F5F5F5;
}

.clickable {
    cursor: pointer;
}

.folded {
    display: block;
    background: transparent url(/images/misc/icon_plus.gif) no-repeat left center;
    padding-left: 14px;
}

.unfolded {
    display: block;
    background: transparent url(/images/misc/icon_minus.gif) no-repeat left center;
    padding-left: 14px;
}
.latest_news li{
  font-size:15px;
}
.red{
  color:red !important;
}
.blue{
  color:blue !important;
}
.green{
  color:green !important;
}
.yellow{
  color:yellow !important;
}
.bold{
  font-weight:bold !important
}
.italic{
  font-style:italic !important;
}
.forumtitle{
    min-width: 76%;
    clear: right;
    color: #FFFFFF;
    display: block;
    float: left;
    font: bold 12px Arial,Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif;
    padding: 2px 2px;
}
.forumlastpost{
    clear: right;
    color: #1171a0;
    display: block;
    float: left;
    font: bold 12px Arial,Tahoma,Calibri,Verdana,Geneva,sans-serif;
    padding: 2px 0;
}

.radius-top,.radius-top .tborder{
  -moz-border-radius-topleft:6px;
  -moz-border-radius-topright:6px;
  -webkit-border-top-right-radius:6px;
  -webkit-border-top-left-radius:6px;
}
.radius-topleft{
  -moz-border-radius-topleft:6px;
  -webkit-border-top-left-radius:6px;
}
.radius-topright{
  -moz-border-radius-topright:6px;
  -webkit-border-top-right-radius:6px;
}
.radius-top .tcat{
  -moz-border-radius-topleft: 5px;
    -moz-border-radius-topright: 5px;
  -webkit-border-top-right-radius:5px;
  -webkit-border-top-left-radius:5px;
}
#sidebar .box_tron{
  -moz-border-radius: 4px;
  -webkit-border-radius:4px;
  border:1px solid #dfe5f7;
  padding:2px;
}
.navbar a{
  padding:2px 4px;
  border:1px solid transparent;
  text-decoration:none;
}
.navbar a:hover{
  -moz-border-radius: 5px;
  -webkit-border-radius:5px;
  background-color: #f6f8f9;
  border: 1px solid #CEDFBE;
  padding:2px 4px;
}
#sidebar{
  padding-left:8px;
}
#sitefooter{
  overflow:auto;
  background:#fff;
  padding: 5px 3px 25px;
}
#siteinfo{
  float:left
}
#vbbinfo{
  float:right
}
.bginput, textarea, select {
    -moz-border-radius: 3px;
    -webkit-border-radius:3px;
    background: none repeat scroll 0 0 #FFFFFF;
    border: 1px solid #6B91AB;
    outline: 0 none;
    padding: 2px 4px;
}
.button:hover{
    color:#417394;
}
img, a img{
    border:0px;
}
.postbit .alt1, .postbit .alt1Active{
    font-family:Verdana,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif;
}
.sticky{
    color:red !important;
  /* font-weight:bold;*/
}
.closed{
  color:gray !important;
  /* font-weight:bold;*/
}


/* Media player */
.media_player{
  background: url("http://chiplove.biz/family/player/bg.jpg") no-repeat scroll center center transparent;
    height: 480px;
    margin: 0 auto;
    position: relative;
    width: 500px;
}
.media_player .player_content{
  height: 350px;
    left: 40px;
  border: 1px solid #333333;
    overflow: hidden;
    position: absolute;
    top: 44px;
    width: 416px;
}
.media_player .download{
  -moz-border-radius: 8px 8px 8px 8px;
    border: 1px solid #111111;
    float: right;
    height: 20px;
    position: absolute;
    right: 37px;
    top: 403px;
    width: 77px;
}
.media_player .download:hover{
  border:1px solid #222;
}
.nav_lastelement{
  font-size:12px;
}
.nav_lastelement a{
  text-descoration:none;
  border:0;
  color:#000;
}
.nav_lastelement a:hover{
  border:0;
  background:none;
}

.lastpost a:link{ float: left; }
.lastpost a:visited{ float: left; }
.lastpost a {float:left;}
 .lastpost a {float: left;padding: 2px;}/* meta-------------------------------------------------------------*/

.meta {
  padding-bottom:9px;
  background:transparent url("http://i41.servimg.com/u/f41/13/61/26/37/box_sh10.gif") no-repeat bottom left;
  font-size:.9em;

}


.meta dl {
  border:1px solid #e0e0e0;
  background:white;
  margin:0;
  padding:4px;
  list-style:none;
  display:block;
  text-align: justify;
}

* html .meta dl {
  height:1em;
}

.meta dl dd, .meta dl dt {
  display:inline;
  margin:0;
  padding:0;
}

.meta dl dt {
  margin:0 .5em 0 0;
  color:#828282;
}

.meta dl dt a {
  color:#828282;
  text-decoration:none;
  outline: 0;
}

.meta dl dd {
  margin:0 1em 0 0;
  font-weight:bold;
  color:black;
}

.meta dl img {
  vertical-align:middle;
}

.meta dl dd a {
  text-decoration:none;
  color:black;
  outline: 0;
}/* Chatbox-------------------------------------------------------------*/
body.chatbox {
  padding: 1px 1px 1px 1px;
  margin: 0;
  background-color: #ffffff;
background-image: none;
font: nomal 11px Tahoma;

  }
#chatbox_header {
  height: 33px;
  }
#chatbox_header.main-head {
  color: #dedfdf;
  background-color: #1f537b;
  }
.chatbox-title,.chatbox-title a.chat-title {
  color: #dedfdf;
  text-decoration: none;
  }
.chatbox-title {
  float: left;
  margin: 0;
  padding: 2px 5px 0 5px;
  width: 15em;
  }
.chatbox-options {
  float: right;
  list-style: none;
  font-size: 11px;
  margin: 0.7em 0.5em 0.5em 0.5em;
  }
.chatbox-options li {
  display:inline;
  }
.chatbox-options li,.chatbox-options li a,.chatbox-options li label {
  color: #dedfdf;
  }
#chatbox_members {
  position: absolute;
  top: 44px;
  bottom: 60px;
  width: 168px;
  overflow: auto;
        padding: 1px;
border: 1px #00000 dashed;
  }
#chatbox_messenger_form {
  margin: 10px 0 0 0;
  }
#chatbox_members .member-title {
  text-align: center;
  padding: 7px;
  font-size: 12px;
  background: #fff url(http://i38.servimg.com/u/f38/14/58/28/06/cat11010.gif) no-repeat top center;
  color : #00569c;
  font-family: Tahoma;

  }
#chatbox_members ul {
  list-style: none;
font-family: Tahoma;
font-size: 12px;
  }
#chatbox_members ul li {
margin: 0 2px 0 0;
padding-left: 8px;
padding-bottom: 1px;
padding-top: 1px;
background-color: #;
font-family: Tahoma;
font-size: 12px;
border-left: 6px #6699ff solid;
border-top: 1px #ff69b4 dashed;
border-bottom: 1px #ff69b4 dashed;
border-right: 1px #ff69b4 solid;
}

#chatbox {
font-family: Tahoma;
font-size: 12px;
  position: absolute;
  top: 44px;
  left: 181px;
  right: 1px;
  bottom: 60px;
  overflow: auto;
  line-height: 10px;
background: #fff url(http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/75/45/chatbo10.jpg) no-repeat top right;
  }
#chatbox p {
  line-height: 1.2em;
  }
.chatbox_row_1 {
  padding: 8px;
  background-color: #;
padding: 2px;
color: #ff0000;
font-family: Tahoma;
font-size: 12px;
  }
.chatbox_row_2 {
  padding: 8px;
  background-color: #;
border-top: 0px;
border-bottom: 0px;
padding: 2px;
color: #2b8bc7;
font-family: Tahoma;
font-size: 12px;
  }
.chatbox_row_3 {
  padding: 8px;
  background-color: #;
padding: 2px;
color: #ff0000;
font-family: Tahoma;
font-size: 12px;
  }
#chatbox .user {
  font-weight: bold;
  }
.memberlist_row_1 {
  background-color: #fbfbfb;
  }
#chatbox_footer {
  position: absolute;
  bottom: 0;
  left: 0;
  right: 0;
  }
#message,#submit_button{
  border-width: 1px;
  }
.fontbutton {
  padding: 1px;
  cursor: pointer;
  text-align: left;
  }
.fontbutton_normal {
  background: #E1E1E2;
  }
.fontbutton_selected {
  background: #BBC7CE;
  border: 1px solid #22229C;
  }
.fontbutton_clicked {
  background: #959595;
  border: 1px solid #22229C;
  }
.fontbutton_hover {
  background: #E1E1E2;
  border: 1px solid #22229C;
  }
.fontbutton {
  background:#E1E1E2 none repeat scroll 0%;
  border:medium none;
  color:#030303;
  float:left;
  margin-right:10px;
  padding:1px;
  }

/*Internet Explorer fixers and hacks for Chatbox *
/* html #chatbox-members {
 
/* IE expressions helping IE work in Standards mode */
height: expression(( document.documentElement.clientHeight ? document.documentElement.clientHeight : document.body.clientHeight) - ( (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 3) + (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 2) + (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 2 * 0) ) + "px");
  }
* html #chatbox {
 
/* IE expressions helping IE work in Standards mode */
height: expression(( document.documentElement.clientHeight ? document.documentElement.clientHeight : document.body.clientHeight) - ( (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 3) + (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 2) + (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 2 * 0) ) + "px");
  width: expression(( document.documentElement.clientWidth ? document.documentElement.clientWidth : document.body.clientWidth) - ( (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 10) + (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 1) + (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 2 * 1.3) ) + "px");
  }
* html #chatbox-footer {
 
/* IE expressions helping IE work in Standards mode */
width: expression(( document.documentElement.clientWidth ? document.documentElement.clientWidth : document.body.clientWidth) - ( (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 0) + (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 0) + (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 2 * 0) ) + "px");
  }
#chatbox_contextmenu {
  border: 2px solid black;
  background-color: #f4f9fd;
  }
#chatbox_contextmenu p {
  margin:0;
  padding: 1px 4px;
  font-family: Tahoma;
  background: #fbfbfb;
  border-bottom:1px solid #777;
  }
#chatbox_contextmenu p.hover {
  background: #f4f4f4;
  }
#chatbox_contextmenu p.close {
  padding: 1px;
  font-size: 95%;
  color:#fff;
  background: url('');
  }
#chatbox_contextmenu p.close img {
  vertical-align: middle;
  padding-left: 20px;
  }
#chatbox_contextmenu a {
  color: #00569c;
    text-decoration: none;
    font-size: 95%;
  }
#chatbox_contextmenu a:hover {
  color: ;
  }.tabs { margin: 0; padding: 0;}
.tabs { padding-bottom: 31px; margin-bottom: 15px;
background: #e5effe; border-bottom: 1px solid #b4d0f3; }
.tabs li { list-style: none;float: left; line-height: 30px;
 border-right: 1px solid #b4d0f3; height: 30px; font-size: 11px;}
.tabs li.current { background: #FFF; height: 32px; font-weight: bold; }
.mainbox { background: #FFF; border: 1px solid #9DB3C5;
margin-bottom: 6px; padding: 1px;}
.mainbox table { width: 100%; }
#dhtmlpointer, #dhtmltooltip
{
  z-index: 999;
  left: -300px; top:0px;
  visibility: hidden;
  position: absolute;
}
#dhtmltooltip
{
  border: #666 2.4px solid;
  -moz-opacity: 0.8;
  opacity: 0.8;
  filter: alpha(opacity=80);
  -moz-border-radius: 6px;
  -webkit-border-radius: 6px;
  padding: 10px;
  font-size: 9pt;
  font-family: Arial;
  background-color: white;
  width: auto;
  max-width: 340px;
  width:expression( document.body.clientWidth >
340? "340px": "auto" );
  text-align:left;
}


#password, #username{
-moz-background-clip:border;
-moz-background-inline-policy:continuous;
-moz-background-origin:padding;
padding:1px 1px 1px 16px;
width:100px;
}
#password {
background:#FFFFFF url(http://i28.servimg.com/u/f28/15/68/89/57/pass9610.png) no-repeat scroll left center; }
#username {
background:#FFFFFF url(http://i28.servimg.com/u/f28/15/68/89/57/id966810.png) no-repeat scroll left center; }
input.mainoption, input[type=submit], input[type=text], input[type=password], select, textarea{
  background: #FFF;
  color: #000;    border:1px solid #CCC;
  }


A:hover{cursor: url("http://downloads.totallyfreecursors.com/cursor_files/cow.ani"), url("http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/saolap10.gif"), auto;}

a:hover
{text-decoration:none;
color:#D570EE;
text-decoration:none;
font-weight:bold;
background-image:url(http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/00510.gif
);}

 .lastpost img {
float: left;
}

index_body
Code:
{JAVASCRIPT}
<!-- BEGIN message_admin_index -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <!-- BEGIN message_admin_titre -->
  <tr>
      <td class="catHead" height="28"><span class="cattitle">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</span></td>
  </tr>
  <!-- END message_admin_titre -->
  <!-- BEGIN message_admin_txt -->
  <tr>
      <td class="row1" rowspan="3" align="center" valign="middle">
      <div class="gensmall">{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</div>
      </td>
  </tr>
  <!-- END message_admin_txt -->
</table>
<!-- END message_admin_index -->

<!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
  <!-- BEGIN switch_fb_connect_no -->
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
      <tr>
        <td class="row1" align="center">
            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                  <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                  <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                  <td>
                    <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                    <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                  </td>
              </tr>

              <tr>
                  <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                  <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                  <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
              </tr>
            </table>
        </td>
      </tr>
  </table>
  <!-- END switch_fb_connect_no -->

  <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
      <tr>
        <td valign="top" width="100%"  class="row1" align="center">
            <table width="100%">
              <tr>
                  <td width="55%" valign="middle" align="right">
                    <table class="right">
                        <tr>
                          <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                          <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                          <td>
                              <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                              <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                          </td>
                        </tr>

                        <tr>
                          <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                          <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                          <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
                  <td width="10%" align="center" valign="middle">
                    <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
                  </td>
                  <td width="35%" class="align_gauche"><fb:login-button size="large" onlogin="facebook_login()" v="2" perms="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button></td>
              </tr>
            </table>
        </td>
      </tr>
  </table>
  <!-- END switch_fb_connect -->
</form>
<!-- END switch_user_login_form_header -->

{CHATBOX_TOP}
{BOARD_INDEX}
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
      <td width="50%" valign="top">
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
        <span class="gensmall"><a href="{U_MARK_READ}" class="gensmall">{L_MARK_FORUMS_READ}</a>
        <!-- END switch_user_logged_in -->
        <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
        <br /><a href="{switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
        <!-- END switch_delete_cookies -->
        </span>
      </td>
      <td width="50%" align="right">
        <span class="gensmall">
            <a href="{U_TODAY_ACTIVE}" class="gensmall">{L_TODAY_ACTIVE}</a><br />
            <a href="{U_TODAY_POSTERS}" class="gensmall">{L_TODAY_POSTERS}</a><br />
            <a href="{U_OVERALL_POSTERS}" class="gensmall">{L_OVERALL_POSTERS}</a>
            <!-- BEGIN switch_on_index -->
              <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
              <br /><a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
              <!-- END switch_delete_cookies -->
            <!-- END switch_on_index -->
        </span>
      </td>
  </tr>
</table>

<!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
  <!-- BEGIN switch_fb_connect_no -->
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
      <tr>
        <td class="row1" align="center">
            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
              <tr>
                  <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                  <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                  <td>
                    <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                    <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                  </td>
              </tr>

              <tr>
                  <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                  <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                  <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
              </tr>
            </table>
        </td>
      </tr>
  </table>
  <!-- END switch_fb_connect_no -->

  <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
      <tr>
        <td valign="top" width="100%"  class="row1" align="center">
            <table width="100%">
              <tr>
                  <td width="55%" valign="middle">
                    <table class="right">
                        <tr>
                          <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                          <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                          <td>
                              <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                              <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span>
                          </td>
                        </tr>

                        <tr>
                          <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                          <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                          <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                        </tr>
                    </table>
                  </td>
                  <td width="10%" align="center" valign="middle">
                    <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
                  </td>
                  <td width="35%" class="align_gauche"><fb:login-button size="large" onlogin="facebook_login()" v="2" perms="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button></td>
              </tr>
            </table>
        </td>
      </tr>
  </table>
  <!-- END switch_fb_connect -->
</form>
<!-- END switch_user_login_form_footer -->

<BR>
<!-- BEGIN disable_viewonline -->
<!-- what's going on box -->
<table class="tborder radius-top" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<thead>
  <tr>
      <td class="tcat" colspan="2">Tình hình diễn đàn</td>
  </tr>
</thead>

<!-- logged-in users -->

<tbody>
  <tr>
      <td class="thead" colspan="2">
        <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_activeusers')"><img id="collapseimg_forumhome_activeusers" src="http://i967.photobucket.com/albums/ae153/ligerv/chiplove/collapse_thead.gif" alt="" border="0" /></a>
        Số người đang truy cập:
      </td>

  </tr>
</tbody>
<tbody id="collapseobj_forumhome_activeusers" style="">
  <tr>
      <td class="alt2"><img src="http://i64.servimg.com/u/f64/14/64/54/11/whos_o10.gif" alt="ai online" border="0" /></td>
      <td class="alt1" width="100%">
        <div class="smallfont">
            {TOTAL_USERS_ONLINE}<br />
{RECORD_USERS}<br />
{LOGGED_IN_USER_LIST}
<table>{L_CONNECTED_MEMBERS}</table>
       
        </div>
      </td>
  </tr>

</tbody>
<!-- end logged-in users -->

<!-- stats -->
<tbody>
  <tr>
      <td class="thead" colspan="2">
        <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_stats')"><img id="collapseimg_forumhome_stats" src="http://i967.photobucket.com/albums/ae153/ligerv/chiplove/collapse_thead.gif" alt="" border="0" /></a>
        Thống kê diễn đàn:
      </td>
  </tr>
</tbody>

<tbody id="collapseobj_forumhome_stats" style="">
  <tr>
      <td class="alt2"><img src="http://i64.servimg.com/u/f64/14/64/54/11/stats10.gif" alt="thống kê" border="0" /></td>
      <td class="alt1" width="100%">
      <div class="smallfont">
      {TOTAL_POSTS}<br />
      {TOTAL_USERS}<br />
      {NEWEST_USER}
      </div>
        </div>
      </td>
  </tr>
</tbody>
<!-- end stats -->

<!--  birthdays -->
<tbody>
  <tr>
      <td class="thead" colspan="2">
        <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_birthdays')"><img id="collapseimg_forumhome_birthdays" src="http://i967.photobucket.com/albums/ae153/ligerv/chiplove/collapse_thead.gif" alt="" border="0" /></a>
        Sinh nhật thành viên:
      </td>

  </tr>
</tbody>
<tbody id="collapseobj_forumhome_birthdays" style="">
  <tr>
      <td class="alt2"><img src="http://i64.servimg.com/u/f64/14/64/54/11/whos_o10.gif" alt="sinh nhật" border="0" /></td>
      <td class="alt1" width="100%">
        <div class="smallfont">
            <table>{L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}
{L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}
</table>
        </div>
      </td>
  </tr>
</tbody> 
<!-- end birthdays -->
 
<!-- websites -->
<tbody>
  <tr>
      <td class="thead" colspan="2">
        <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_websites')"><img id="collapseimg_forumhome_websites" src="http://i967.photobucket.com/albums/ae153/ligerv/chiplove/collapse_thead.gif" alt="" border="0" /></a>
        Liên kết bạn bè:
      </td>

  </tr>
</tbody>
<tbody id="collapseobj_forumhome_websites" style="">
  <tr>
      <td class="alt2"><a href=""><img src="http://i64.servimg.com/u/f64/14/64/54/11/stats10.gif" alt="websites" border="0" /></a></td>
      <td class="alt1" width="100%">
        <div class="smallfont">
        <span><blink>links</blinks></span>
<br>
<!-- BEGIN switch_chatbox_activate -->
 
        <span class="gensmall">{TOTAL_CHATTERS_ONLINE} :  {CHATTERS_LIST}<br />
            <!-- BEGIN switch_chatbox_popup -->
            <div id="chatbox_popup"></div>
            <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[
            insertChatBoxPopup('{disable_viewonline.switch_chatbox_activate.switch_chatbox_popup.U_FRAME_CHATBOX}', '{L_CLICK_TO_JOIN_CHAT}');
            //]]>
            </script>
            <!-- END switch_chatbox_popup -->
        </span>
      </td>
  </tr>
  <!-- END switch_chatbox_activate -->
        </div>
      </td>
  </tr>
</tbody> 
<!-- end websites -->
 
<!-- groups -->
<tbody>
  <tr>
      <td class="thead" align="left" colspan="5"><div class="smallfont">Nhóm: {GROUP_LEGEND}</div></td>
  </tr>
</tbody>
<!-- end groups -->
</table>

<!-- end what's going on box -->
<!-- END disable_viewonline -->
{CHATBOX_BOTTOM}
<br clear="all" />
<!-- BEGIN switch_legend -->
<table border="0" cellspacing="3" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
      <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" /></td>
      <td><span class="gensmall">{L_NEW_POSTS}</span></td>
      <td></td>
      <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" /></td>
      <td><span class="gensmall">{L_NO_NEW_POSTS}</span></td>
      <td>  </td>
      <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_LOCKED_IMG}" alt="{L_FORUM_LOCKED}" /></td>
      <td><span class="gensmall">{L_FORUM_LOCKED}</span></td>
  </tr>
</table>
<!-- END switch_legend -->
 
{AUTO_DST}
<!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.init({
  appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
    status: true,
    cookie: true,
    xfbml: true
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_fb_index_login -->

Nguồn gốc bài viết : http://socola.123.st/t1960-topic#ixzz1c1yQfWEV
index_box:
Code:
<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
      <td valign="bottom">
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
        <span class="gensmall">{LAST_VISIT_DATE}<br />
        {CURRENT_TIME}<br />
        </span>
        <!-- END switch_user_logged_in -->
        <div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC}</div>
      </td>
      <td class="gensmall" align="right" valign="bottom">
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
        <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a><br />
        <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a><br />
        <!-- END switch_user_logged_in -->
        <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a>
      </td>
  </tr>
</table>

<br>
<!-- BEGIN catrow --><!-- BEGIN tablehead --><table class="tborder radius-top" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center" style="margin-bottom: 10px;">
<tbody>
  <tr>
      <td class="tcat" colspan="5">
        <span class="forumtitle"><span class="secondarytitle">{catrow.tablehead.L_FORUM}</span></span>
            <span class="forumlastpost">Bài mới gởi</span>
        <span style="float:right;margin:4px;"><a href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumbit_1')"><img id="collapseimg_forumbit_1" src="http://i967.photobucket.com/albums/ae153/ligerv/chiplove/collapse_tcat.gif" alt="" border="0" /></a></span>
      </td>
  </tr>
</tbody>
  <!-- END tablehead -->
  <!-- BEGIN cathead -->
  <tr>
      <!-- BEGIN inc -->
      <td class="{catrow.cathead.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
      <!-- END inc -->
      <td class="{catrow.cathead.CLASS_CAT}" colspan="{catrow.cathead.INC_SPAN}" width="100%">
        <h{catrow.cathead.LEVEL} class="hierarchy">
            <span class="cattitle">
              <a class="cattitle" title="{catrow.cathead.CAT_DESC}" href="{catrow.cathead.U_VIEWCAT}">{catrow.cathead.CAT_TITLE}</a>
            </span>
        </h{catrow.cathead.LEVEL}>
      </td>
      <td class="{catrow.cathead.CLASS_ROWPIC}" colspan="3" align="right"> </td>
  </tr>
  <!-- END cathead -->
  <!-- BEGIN forumrow -->
  <tbody id="collapseobj_forumbit_1" style="">

<tr align="center">
      <!-- BEGIN inc -->
      <td class="{catrow.forumrow.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" alt="." /></td>
      <!-- END inc -->
      <td class="alt2" style="width:8%">
        <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
      </td>
      <td class="alt1Active" align="left" id="f2" style="width:50%">
        <div class="meta"><dl><h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy">
            <span class="forumlink">
              <a class="forumlink" href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a><br />
            </span>
        </h{catrow.forumrow.LEVEL}></dl></div>
        <span class="genmed">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</span>
        <span class="gensmall">
            <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
            {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
            <!-- END switch_moderators_links -->
            {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
        </span>
<br><br>
<div class="smallfont" style="background:#F0FAFF; border:#ACE4FF dotted 1px; margin:0px 0px 0px; padding:3px; display: inline;">
        <span class="gensmall">Chủ đề: <font color=red><b>{catrow.forumrow.TOPICS}</b></font></span>
        |
        <span class="gensmall">Bài gởi: <font color=orange><b>{catrow.forumrow.POSTS}</b></font></span>
      </div>
      </td>
   
      <td class="alt2">
      <div class="meta"><dl><span class="gensmall">
<div class="lastpost" align="right"><img src="http://cdn.iconfinder.net/data/icons/silk2/asterisk_yellow.png"/> {catrow.forumrow.LAST_POST}</div></span></dl></div>
      </td>
  </tr></tbody>
  <!-- END forumrow -->
  <!-- BEGIN catfoot -->
  <tr>
      <!-- BEGIN inc -->
      <td class="{catrow.catfoot.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
      <!-- END inc -->
      <td class="spaceRow" colspan="{catrow.catfoot.INC_SPAN}" height="1"><img src="{SPACER}" alt="" height="1" width="1" /></td>
  </tr>
  <!-- END catfoot -->
  <!-- BEGIN tablefoot -->
</table><img src="{SPACER}" alt="" height="5" width="1" /><!-- END tablefoot --><!-- END catrow -->

Nguồn gốc bài viết : http://socola.123.st/t1960-topic#ixzz1c1ye3aiK
overall_footer
Code:
<!-- BEGIN html_validation -->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<body>
<table>
  <tr>
      <td>
        <div>
            <div>
              <table>
                  <tbody>
                    <tr>
                        <td>
<!-- END html_validation -->
                        </td>
                        <td valign="top" width="{C3SIZE}">
                        <div id="{ID_RIGHT}">
                          <!-- BEGIN giefmod_index2 -->
                          {giefmod_index2.MODVAR}
                          <!-- BEGIN saut -->
                          <div style="height: {SPACE_ROW}px"></div>
                          <!-- END saut -->
                          <!-- END giefmod_index2 -->
                        </div>
                        </td>
                    </tr>
                  </tbody>
              </table>
            </div>
        </div>
        <!-- close div id="page-body" --><br />
<div class="smallfont" align="center"><font color=red>GMT + 7. {CURRENT_TIME}.</font>
</div>
<br />
<div id="page-footer">
                                <!-- BEGIN switch_footer_fa_copyrights -->
                                <div align="center">
                                        <div class="gen">
                                                <!-- BEGIN footer_fa_copyright_link -->
                                                        <!-- BEGIN switch_separator --> | <!-- END switch_separator -->
                                                        {switch_footer_fa_copyrights.footer_fa_copyright_link.FOOTER_FA_LINK}
                                                <!-- END footer_fa_copyright_link -->
                                        </div>
                                </div>
                                <!-- END switch_footer_fa_copyrights -->
                                <!-- BEGIN switch_footer_links -->
                                <div align="center">
                                        <div class="gen">
                                                <!-- BEGIN footer_link -->
                                                        <!-- BEGIN switch_separator --> | <!-- END switch_separator -->
                                                        <a name="bottom" class="copyright" href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}" rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}" target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}" title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>
                                                <!-- END footer_link -->
                                        </div>
                                </div>
                                <!-- END switch_footer_links -->
        </div>

<br>
</td>
<td width="200" valign="top" id="sidebar">
<div class="box_tron">

<table class="tborder" style="border:1px solid #00ABFD" cellpadding="6" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr valign="top">

    <td class="tcat" colspan="2" align="center">
  <font color=red>Music</font>
    </td>
</tr>
<tr>
<td class="alt1" align="center">
 
<center><a href="link chuyên mục" title="Music"><img src="http://i20.servimg.com/u/f20/15/50/32/18/back10.jpg" border="0"> </a></img></center>
</td>
</tr>
</table>
   
<br />

<table class="tborder" style="border:1px solid #00ABFD" cellpadding="6" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr valign="top">
    <td class="tcat" colspan="2" align="center">
    <font color=red>Games</font>
    </td>
</tr>
<tr>
<td class="alt1" align="center">
<center><a href="http://4ALL.yourme.net/forum" target="_blank" title="Games">
<img src="http://i42.servimg.com/u/f42/16/62/19/05/vfarm-10.png" width="170" height="170" border="0"></a></center><br>
</td>
</tr>
</table>
   

<br>

<table class="tborder" style="border:1px solid #00ABFD" cellpadding="6" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr valign="top">
    <td class="tcat" colspan="2" align="center">
    <font color=red>Shop</font>
    </td>
</tr>
<tr>
<td class="alt1" align="center">
<center><a href="http://4ALL.yourme.net/forum" target="_blank" title="Shop">
<img src="http://icons-search.com/img/fasticon/isimple_system_lnx.zip/isimple_system_lnx-Icons-128X128-shopping_cart_full.png-128x128.png" width="170" height="170" border="0"></a></center><br>
</td>
</tr>
</table>

<br>

<table class="tborder" style="border:1px solid #00ABFD" cellpadding="6" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr valign="top">
    <td class="tcat" colspan="2" align="center">
    <font color=red>Bói toán</font>
    </td>
</tr>
<tr>
<td class="alt1" align="center">
<center><a href="http://4ALL.yourme.net/forum" target="_blank" title="Bói toán">
<img src="http://i68.servimg.com/u/f68/15/28/92/81/boitoa10.jpg" width="170" height="170" border="0"></a></center><br>
</td>
</tr>
</table>


</div>
</td>
</tr>
</table>      </div>
  </div>
</div>

<!-- / close content container -->


<!-- /content area table -->

<form id="footer" action="index.php" method="get" style="clear:left">
<table cellpadding="6" cellspacing="0" border="0" width="100%" class="page" align="center">
<tr>
  <td class="tfoot" align="right" width="100%">
      <div class="smallfont">
        <strong>
            <a href="/forum"> Trang chủ</a> -
            <a href="/contact"> Liên hệ</a> -
            <a href="#top" onclick="self.scrollTo(0, 0); return false;"> Lên trên</a>
        </strong>
      </div>
  </td>
</tr>
</table>
<div id="sitefooter">
    <div id="siteinfo">
        <div class="smallfont"><font color=blue>Diễn đàn được xây dựng bởi các thành viên</font></div>
        <div class="smallfont"> <font color=orange>Hiển thị tốt nhất ở độ phân giải 1024x768</font></div>
        <div class="smallfont"><font color=red>với
<a href="http://www.mozilla.org/en-US/products/download.html?product=firefox-3.0.10&os=win&lang=en-US"><img src="http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/ff1011.png"/></a> và <a href="http://www.google.com/chrome?hl=vi"><img src="http://i20.servimg.com/u/f20/15/90/59/25/gc1011.png"/></a></font></div>
    </div>

    <div id="vbbinfo">
        <div class="smallfont" align="right">
        <font color=red>Chiplove.biz Style</font></div>
        <div class="smallfont" align="right">
        <font color=blue>Powered by vBulletin & Version 3.8.6</font> </div>
        <div class="smallfont" align="right">
        <font color=green>Forumotion_Ripped by vlt</font></div>
    </div>
</div>
</form>

        {PROTECT_FOOTER}
      </td>
  </tr>
</table>

<!-- BEGIN switch_facebook_login -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.init({appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}', status: true, cookie: true, xfbml: true});
//]]>
</script>
<!-- END switch_facebook_login -->

<!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
  if ($('a#logout'))
  {
      var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

      if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
      {
        document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
      }
  }
});

$(document).ready( function() {
  $('a#logout').click( function() {
      FB.logout();
  } );
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
  fa_endpage();
//]]>
</script>

</body>
</html>

Nguồn gốc bài viết : http://socola.123.st/t1960-topic#ixzz1c1ykcvv1
https://diendan.forumotion.org
Trả lời nhanh
FMVI
FMVI
FMVI

—»(¯`[Ad]Min´¯)™

header:
Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
  <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
  <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
  <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
  <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
  <!-- END switch_compat_meta -->
  <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
  <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
  <!-- END switch_canonical_url -->
  {META_FAVICO}
  {META}
  {META_FB_LIKE}
  <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
  {T_HEAD_STYLESHEET}
  {CSS}
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
  <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>
  <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
        {HOSTING_JS}

  <!-- BEGIN switch_fb_login -->
  <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
  <!-- END switch_fb_login -->

  <!-- BEGIN switch_ticker -->
  <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
  <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
  <!-- END switch_ticker -->

  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
  <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
        case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

        case 'left':
            break;

        case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

        case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

        default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
        var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

        if (w_cont > 0)
        {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des ?l?ments */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du contenur en fonction des ?l?ments et de la hauteur personnalis?e dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
              if ($(this).height() > height_max)
              {
                  height_max = $(this).height();
              }
            } );

            /* Redimensionnement des ?l?ments et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
              if ($(this).width() > width_item)
              {
              var ratio      = $(this).width() / width_item;
              var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
              $(this).height(new_height).width(width_item);
              }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
              $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
              wrap: 'circular',
              auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
              auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
        }
        else
        {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
        }
      });
  //]]>
  </script>
  <!-- END switch_ticker_new -->

  <script type="text/javascript">//<![CDATA[
  $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
        pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
        pm.focus();
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
        report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
        report.focus();
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
        ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
      <!-- END switch_ticker -->
  });

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
  <!-- END switch_login_popup -->

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
        var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
        var popupWidth = $("#login_popup").width();
        var mypopup = $("#login_popup");

        $("#login_popup").css({
        "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
  });
  <!-- END switch_login_popup -->
  //]]>
  </script>
  {GREETING_POPUP}
  <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
  <style>
  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
  }

  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
  }

  .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
  }
  </style>
  <!-- END switch_ticker_new -->
  {HOSTING_JS}
  <!-- BEGIN google_analytics_code -->
  <script type="text/javascript">
  //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
  //]]>
  </script>
  <!-- END google_analytics_code -->
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
  <!-- BEGIN hitskin_preview -->
  <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://2img.net/i/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
      <div class="content">
        <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
         

            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
        </p>
      </div>
  </div>
  <!-- END hitskin_preview -->

  <!-- BEGIN switch_login_popup -->
  <div id="login_popup">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
        <tr height="25">
            <td class="catLeft">
              <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
        </tr>
        <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
              <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                    <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                    <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                    <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
              </div>
              <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
        </tr>
      </table>
  </div>
  <!-- END switch_login_popup -->

  <a name="top"></a>
  {JAVASCRIPT}

  <!-- logo -->
<a name="top"></a>
<div style="text-align:center;margin:auto">
<img src="http://i967.photobucket.com/albums/ae153/ligerv/chiplove/banner.jpg" width="990">
</div>
<!-- /logo -->

<!-- content table -->
<!-- open content container -->

<div align="center">
  <div class="page" style="width:100%; text-align:left">
      <div style="padding:0px 5px 0px 5px" align="left"><!-- breadcrumb, login, pm info -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">

<tr>
  <td class="alt1" width="65%">
              <div class="navbar" style="font-size: 10pt;">

<div class="nav">
<a class="nav" href="{U_INDEX}">
<img src="http://i967.photobucket.com/albums/ae153/ligerv/chiplove/navbits_start.gif" class="inlineimg" alt="" border="0" /> Diễn đàn</a>{NAV_CAT_DESC}</div>
  <img src="http://i967.photobucket.com/albums/ae153/ligerv/chiplove/navbits_finallink_ltr.gif"/>
 <font color=red> {PAGE_TITLE}</font>
</strong>
        </div>
   
  </td>

  <td class="alt2" nowrap="nowrap" style="padding:0px">
      <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->

<!-- login form -->
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post"  name="form_login">

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="3">
<TBODY>
<tr>

<td class="smallfont" style="white-space: nowrap;">
<label for="navbar_username">Tài khoản:</label></td>

<td><input type="text" class="bginput" style="font-size: 11px"
name="username" id="username" size="15" accesskey="u" tabindex="101"
value="Username" onfocus="if (this.value == 'Username') this.value = '';" />
</td>

 
<td class="smallfont" nowrap="nowrap"><label for="autologin">
<input type="checkbox" name="cookieuser" value="1"
tabindex="103" id="autologin" accesskey="c" />Ghi nhớ?</label>
</td>
 
</tr>
 
<tr>
<td class="smallfont"><label for="password">Mật khẩu:</label>
</td> 

<td><input type="password" class="bginput" style="font-size: 11px;"
name="password" id="password" size="15" tabindex="102"
value="*********" onfocus="if (this.value == '*********') this.value = '';" />
</td>
 
<td><input class="button" value="Đăng nhập" tabindex="104"
title="Nhập tên tài khoản và mật khẩu vào ô trống để đăng nhập. Hoặc bấm nút 'đăng ký' để đăng ký." accesskey="s"
type="submit" name="login"/>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<center>
<a href="profile.forum?mode=sendpassword">
<font size="1.7">:: Quên mật khẩu? :: </font></a>
</center>
<!-- END switch_user_logged_out -->

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<span class="gensmall">
 <font color=red>{LOGGED_AS}</font><br>
 <font color=blue>{LAST_VISIT_DATE}</font> <br>
 <font color=green>{CURRENT_TIME}</font>
</span>
<!-- END switch_user_logged_in -->
</form> 
<!-- / login form -->
  </td>

</tr>
</table>
<!-- / breadcrumb, login, pm info -->

<!-- nav buttons bar -->
<div class="tborder" style="padding:1px; border-top-width:0px">
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
  <tr align="center">
        <td class="vbmenu_control">{GENERATED_NAV_BAR}</td>
      </tr>
  </table>
</div>
<!-- / nav buttons bar -->


     

<table cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<td width="790" valign="top">

<!-- guest welcome message -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
  <td class="tcat">Chào mừng các bạn đến với diễn đàn</td>

</tr>
<tr>
  <td class="alt1">
      »  Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần <a href="/faq"> hỏi / đáp</a> để biết cách dùng diễn đàn.<br>

»  Để có thể tham gia thảo luận, các bạn phải đăng ký làm thành viên. Bấm vào <a href="/register"> đây</a> để đăng ký.


  </td>

</tr>
</table>
<!-- / guest welcome message -->


            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                    <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                          <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                          </ul>
                        </div>
                    </td>
                  </tr>
              </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                    <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                          <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                <!-- BEGIN ticker_row -->
                                <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                          </div>
                        </div>
                    </td>
                  </tr>
              </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->

            <div id="page-body">
              <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                    <tbody>
                        <tr>
                          <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                              <div id="{ID_LEFT}">
                                <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                {giefmod_index1.MODVAR}
                                    <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                    <!-- END saut -->
                                <!-- END giefmod_index1 -->
                              </div>
                          </td>
                          <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                          </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                  </table>
              </div>
            </div>
        </td>
      </tr>
  </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->

Nguồn gốc bài viết : http://socola.123.st/t1960-topic#ixzz1c1z8q8me
https://diendan.forumotion.org
Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

You cannot reply to topics in this forum

Bài viết liên quan:

    © PunBB | Report an abuse | Contribution | © FMvi - Design by baivong
    Hỗ trợ 1 Hỗ trợ 2 Liên hệ