0%
Diễn Đàn forumotion

Hướng dẫn - Chia sẻ - Giao Lưu - Kết Nối Online


Go downMessage [Page 1 of 1]

FMVI
FMVI
FMVI

—»(¯`[Ad]Min´¯)™

Bước 1 : Bạn copy code bên dưới vào HTML
Code:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>

<head><TITLE>Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - 08 DB B Community!</TITLE>

<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="http://www.hcmus.edu.vn/images/uns.ico" />
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=UTF-8">

<link rel="stylesheet" href="/7-ltr.css" type="text/css" /><script>
document.onselectstart=new Function("return false");
function ds(e){return false;}
function ra(){return true;}
document.onmousedown=ds;
document.onclick=ra;
document.oncontextmenu=function(){return false};
</script>

</head>

<body>

<center>

<br>
<br>


<table cellspacing=0 cellpadding=0 align="center" style="background:#ffffff;border:1px solid black">
<tr>
<td>

<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="760px" align="center" valign="top">
      <tr>
<td width="100%">Welcome to 08 DB B Community!
                 

<b><font color="black">Chào mừng <font color=#195CD2><span class="USERNAME"></span></font>  đã trở lại <font color=red>08 DB B Community!</font></font></b>


<br>

<b><font color="black">Bạn đã đăng nhập thành công!</font></b><br><br>
<br>

<b>Đang chuyển đến trang chủ . . .</b><br><br><br><br>

<a href="http://khoahoctunhien.2forum.biz/forum.htm"><b>Click vào đây nếu trình duyệt không tự chuyển</b></a>

</td>
</tr>
</table>
<script type="text/javascript"> <!--
function exec_refresh()
{
  window.status = "Ðang chuyển tới ..." + myvar;
  myvar = myvar + " .";
  var timerID = setTimeout("exec_refresh();", 30);
  if (timeout > 0)
  {
      timeout -= 1;
  }
  else
  {
      clearTimeout(timerID);
      window.status = "";
      window.location = "javascript:history.go(-1)";
  }
}

var myvar = "";
var timeout = 50;
exec_refresh();
//--> </script>
</div>

</center>


</body>
</html>

Bước 2 :

Sau khi tạo xong trang html, bạn vào Template >>> Overall_header, tìm đoạn sau :

Code:
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
Thay thành như sau :
Code:
<form action="{S_LOGIN_ACTION}?redirect=LINK TRANG HTML CỦA BẠN" method="post" name="form_login">

Trong đó, thay "LINK TRANG HTML ĐĂNG NHẬP THÀNH CÔNG CỦA BẠN" là link của trang html đã tạo trong bước 1

https://diendan.forumotion.org
Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

You cannot reply to topics in this forum

Bài viết liên quan:

    © PunBB | Report an abuse | Contribution | © FMvi - Design by baivong
    Hỗ trợ 1 Hỗ trợ 2 Liên hệ