0%
Diễn Đàn forumotion

Hướng dẫn - Chia sẻ - Giao Lưu - Kết Nối Online


Go downMessage [Page 1 of 1]

FMVI
FMVI
FMVI

—»(¯`[Ad]Min´¯)™

Code:

<table class="music" border="0" width="100%">
<td align="center" width="200px" rowspan="2"><img src="http://i1229.photobucket.com/albums/ee472/a6_classpro/setting/music-ok.png" height="60"></td>
<td align="left" height="30px">
<img src='http://www.fuchu.or.jp/~tenshi/1kb/sozai/gif/icon/Plant/hana-ani03.gif'/><font color=#FF8C00> Người gửi: </font></span>
<a target="_blank"href="/u1"><font color=#FF8C00><b>Sét</b></a><br>
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -</font></font></td>
<tr>
 <td align="left">
<img src='http://www.fuchu.or.jp/~tenshi/1kb/sozai/gif/icon/Plant/hana-ani04.gif'/><font color=#1E90FF> Ca khúc:  <b>Chỉ Vì Anh Quá Yêu Em</b><br>
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -</font></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">
<center>
<font color="gray"><i> >Click to play</i></font>
<br>
<embed pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNi8yNy85LzgvInagaMEOThjNDhjMjdhMmU0N2M5ZmYwM2M5NmE1NmFkNTdhODEdUngWeBXAzfENo4WeBdUngJIFWeBDrCBBWeBmggUXXDoSBZw6p1IEVcUIbaBfFRoZSBNZW58fDI" width="280" height="60" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" quality="high" scale="exactfit"></embed>
</center>
</td>
<td align="left" height="30px">
<img src='http://www.fuchu.or.jp/~tenshi/1kb/sozai/gif/icon/Plant/hana-ani01.gif'/><font color=red> Gửi đến: <marquee width="60%" behavior="scroll" scrollamount="5" direction="left"><b>Các bạn ghé thăm diễn đàn AP-teen</b></marquee><br>
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -</font></td>
<tr>
  <td align="left" height="30px">
<img src='http://www.fuchu.or.jp/~tenshi/1kb/sozai/gif/icon/Plant/hana-ani03.gif'/><font color=#32CD32> Với lời nhắn:  <marquee width="80%" behavior="scroll" scrollamount="3" direction="left">
<b>Chúc các bạn vui vẻ, đăng ký tham gia diễn đàn để cùng vui nào.</b> </marquee><br>
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -</font></td>
</table>

https://diendan.forumotion.org
Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

You cannot reply to topics in this forum

Bài viết liên quan:

    © PunBB | Report an abuse | Contribution | © FMvi - Design by baivong
    Hỗ trợ 1 Hỗ trợ 2 Liên hệ