0%
Diễn Đàn forumotion

Hướng dẫn - Chia sẻ - Giao Lưu - Kết Nối Online


Go downMessage [Page 1 of 1]

FMVI
FMVI
FMVI

—»(¯`[Ad]Min´¯)™


[You must be registered and logged in to see this image.]
Thay Toàn Bộ viewtopic_body : :hie:
https://diendan.forumotion.org
Thích 0Báo xấu 0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

Trả lời nhanh
FMVI
FMVI
FMVI

—»(¯`[Ad]Min´¯)™

Header tìm code sau :
Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
...
đến
...
  <!-- BEGIN switch_fb_login -->
thay bằng :
Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
  <title>{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}</title>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
  <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
  <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
  <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
  <!-- END switch_compat_meta -->
  <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
  <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
  <!-- END switch_canonical_url -->
  {META_FAVICO}
  {META}
  {META_FB_LIKE}
  <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
  {T_HEAD_STYLESHEET}
  {CSS}
  <!--[if lte IE 6]>
        <style type="text/css">
                .post-entry .entry-content img{display: block !important}
                body{background-color: #FFFFFF!important}
          #mudimPanel,.minwidth_IE, #login_popup, #hitskin_preview{display:none!important}
      </style>
  <![endif]-->
  <noscript>
        <style type="text/css">
                a.mainmenu[href='/groups'],a.mainmenu[href='/privmsg?folder=inbox']{display:block !important}
                .post-entry .entry-content img{display: block !important}
          #left{display:block !important}
          .module .main-content{height: 12.3em !important}
          .toppost_width{width: 290px;}
          .recentWidth{width: 658px;}
          .latest_topics{overflow: hidden !important; height: 12.3em !important}
          .chatbox, .fmviToggle, #checktip .open{display:none}
      </style>
  </noscript>

  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
  <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
  <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>


        <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>
  <script type="text/javascript">
      function langEV() {
          if ($("html").attr("xml:lang") == "en") {
              return true;
          } else if ($("html").attr("xml:lang") == "vi") {
              return false;
          }
      }
  </script>
  <!-- BEGIN switch_fb_login -->
https://diendan.forumotion.org
Thích 0Báo xấu 0

Gửi một tin nhắn lên tường.

Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.

Trả lời nhanh
hoangcaohai1998
hoangcaohai1998
hoangcaohai1998

—»(¯`[Members ´¯)™

ec
Trả lời nhanh
Homeviet.7forum.net
Homeviet.7forum.net
Homeviet.7forum.net

—»(¯`[Members ´¯)™

Xem
Trả lời nhanh
bikute
bikute
bikute

—»(¯`[Members ´¯)™

a
Trả lời nhanh
lovediep386
lovediep386
lovediep386

—»(¯`[Members ´¯)™

xem
Trả lời nhanh
Naughty Cat
Naughty Cat
Naughty Cat

—»(¯`[Members ´¯)™

xem
Trả lời nhanh
giang9902
giang9902
giang9902

—»(¯`[Members ´¯)™

ád
Trả lời nhanh
zxx anh tử xxz
zxx anh tử xxz
zxx anh tử xxz

—»(¯`[Members ´¯)™

xem
Trả lời nhanh
bybaybong
bybaybong
bybaybong

—»(¯`[Members ´¯)™

xem
Trả lời nhanh
sang123
sang123
sang123

—»(¯`[Members ´¯)™

xem a
Trả lời nhanh
moingay1737
moingay1737
moingay1737

—»(¯`[Members ´¯)™

xemmmmmmmmmmmmmm
Trả lời nhanh
jiimbo
jiimbo
jiimbo

—»(¯`[Members ´¯)™

xeeeem
Trả lời nhanh
sican73
sican73
sican73

—»(¯`[Members ´¯)™

thank's
Trả lời nhanh
anhvan167
anhvan167
anhvan167

—»(¯`[Members ´¯)™

222222222222
Trả lời nhanh
minhtienvo353
minhtienvo353
minhtienvo353

—»(¯`[Members ´¯)™

asdasdasdas
Trả lời nhanh
Sponsored content

Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

You cannot reply to topics in this forum

Bài viết liên quan:

    © PunBB | Report an abuse | Contribution | © FMvi - Design by baivong
    Hỗ trợ 1 Hỗ trợ 2 Liên hệ