0%
Diễn Đàn forumotion

Hướng dẫn - Chia sẻ - Giao Lưu - Kết Nối Online


Go downMessage [Page 1 of 1]

FMVI
FMVI
FMVI

—»(¯`[Ad]Min´¯)™

Trên mạng có rất nhìu bài viết về vấn đề này nhưng đa số ko làm được, hôm nay mình xin hương dẫn cụ thể, bảo đảm 100% thành công :hie:

Bước 1:
ACP-->QLTT--> Categories and forums tạo 1 forum như sau:
Choose the kind of forum you want : forum
Forum name : Hóa đơn mua Item Avatar anime

Sau khi tạo song nhớ số thứ tự của forum. Vidu: [You must be registered and logged in to see this link.]
vậy thứ tự forum này là 27.

Bước 2:
ACP --> Quản lí người dùng và quản lí nhóm --> Quản lí người dùng--> Profiles --> Profile fields
tạo 1 profile như sau:
Type : Text field
Name : avatar-dulieu
Necessarily filled ? : không
Display : Messages
Display type : Text
Who can modify the profile field value ? : Người Điều Hành và Member himself
Display this field for users that are at least : Guests
Sau khi làm xong bước này các bạn vào đây:
Code:
http://link forum của bạn/profile?mode=editprofile
Bấm Ctrl+u, Bấm Ctrl+F nhập vào chữ profile_field_13_ .bạn để ý đoạn profile_field_13_? Dấu ? là số tùy từng forum mà nó có VD Froum của mình là profile_field_13_1 vậy dấu ? ở đây là số 1
Bước 3: Đây là bước dễ sai nhất nên các bạn chú ý nhé
ACP - Display - Templates - QLTT - viewtopic_body
Tìm:
Code:
{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
và thay bằng:
Code:
<div id="baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="display:none">
  <!-- BEGIN profile_field -->
  <span class="fmviShopauto">
      {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}
  </span>
  <!-- END profile_field -->
</div>
<div class="bvavatar">
  {postrow.displayed.POSTER_AVATAR}
</div>
<script>
$(function() {
  if ($("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID} span.fmviShopauto:contains('avatar-dulieu')").text().length > 25) {
      $("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID}").html('<object width="125" height="180" type="application/x-shockwave-flash" data="http://my.go.vn/swf/avatar2.swf" id="avatar_flash_object" style="visibility: visible;"><param name="flashvars" value="itempath=http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/&browser=Other&itemlist=' + $("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID} span.fmviShopauto:contains(\'avatar-dulieu\')").text().slice($("#baivongshop{postrow.displayed.U_POST_ID} span.fmviShopauto:contains(\'avatar-dulieu\')").text().indexOf("dulieu") + 8) + '"></object>').show().next().remove();
  };
});
</script>
Cũng trong viewtopic_body, các bạn tìm đoạn:
Code:
<!-- BEGIN profile_field -->
{postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
<!-- END profile_field -->
Và thay bằng:
Code:
<!-- BEGIN profile_field -->
<div class="fmviPro5">
  {postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
</div>
<!-- END profile_field -->
Lưu ý: trong viewtopic_body có 2 code dạng như thế này nên phải thật để ý. Nhìu bạn nhầm lẫn chỗ này nên khi vào nó chỉ hiện hình chiếc xe chứ ko chịu vào.

đến đây bạn vào:
Code:
 http://link forum của bạn/profile?mode=editprofile
nhập vào avatar-dulieu
Code:
57,11497|47,11462|50,11789|49,10853|64,12636|51,11473|48,12290|58,12170|66,11442
Sau đó bạn mở bài viết của mình lên, nếu nó hiện nên như thế này là thành công[You must be registered and logged in to see this image.]


Ko thanks ta giết, ko comment ta giết, comment lãm nhãm ta cũng giết... [You must be registered and logged in to see this image.]
https://diendan.forumotion.org
Trả lời nhanh
FMVI
FMVI
FMVI

—»(¯`[Ad]Min´¯)™

Bước 4: ACP - Modules - HTML & JAVASCRIPT - Javascript codes management
Tạo 1 Create a new javascript theo mẫu sau:
Title * : Xóa input dữ liệu Avatar Anime
Placement : In all the pages
Javascript Code * :
PunBB:
Code:
$(function () {
  $("img[src$=/.gif], .frm-set dl:contains('avatar-dulieu'), .fmviPro5:contains('avatar-dulieu')").remove();
});
phpBB2:
Code:
$(function () {
  if (location.pathname === "/profile") {
      $("td.row1:contains('avatar-dulieu')").parent().remove();
  };
  $("img[src$=/.gif], .fmviPro5:contains('avatar-dulieu')").remove();
});
Rồi bấm submit
Ra ngoài Enable Javascript code management : có

Lưu ý: Để sử dụng Javascript codes management bạn phải cập nhật Templates: [You must be registered and logged in to see this link.]Bước 5:
ACP - Modules - HTML & JAVASCRIPT - HTML pages management

Tạo 8 trang HTML để làm nguồn lấy dữ liệu cho shop, các bạn Click vào liên kết để lấy code và cho vào HTML source nhé:
[You must be registered and logged in to see this link.]


Ko thanks ta giết, ko comment ta giết, comment lãm nhãm ta cũng giết... [You must be registered and logged in to see this image.]
https://diendan.forumotion.org
Trả lời nhanh
FMVI
FMVI
FMVI

—»(¯`[Ad]Min´¯)™

Bước 6: ACP - Modules - HTML & JAVASCRIPT - HTML pages management
Tạo 1 trang HTLM theo mẫu sau:
Do you wish to use your forum header and footer ?: có
Title * : Shop avatar anime
HTML source * :
Code:
<style type="text/css">
 .ItemFMvilist { width: 480px; overflow: hidden; margin: 0px 5px 0px -20px
  !important; } .ItemFMvilist li { position:relative; float:left; margin:5px;
  list-style-type: none; height: 110px; margin-right: 2px; width: 88px; }
  .ItemFMvilist li img { background-color: #FFFFFF; height: 90px; margin:
  13px 0 1px 2px; width: 74px; } .ItemFMvilist li:hover { background: url("http://static.gox.vn/media/avatar/images/khung_img_hov.gif")
  no-repeat scroll 0 0 transparent; cursor: pointer; } .ItemFMvilist li img:hover{
  background: none repeat scroll 0 0 transparent; } td#tditemshop { position:relative;
  float:left; margin:5px; list-style-type: none; width:520px; height: 365px;
  overflow: auto; display:block; padding: 0 10px; } #menushop span{ padding:0
  9px; } #menushop span:hover{ cursor: pointer; }
</style>
<input type="hidden" value="" name="Phong">
<input type="hidden" value="" name="Toc">
<input type="hidden" value="" name="Kinh">
<input type="hidden" value="" name="Suc">
<input type="hidden" value="" name="Ao">
<input type="hidden" value="" name="Quan">
<input type="hidden" value="" name="Thu">
<input type="hidden" value="" name="Canh">
<input type="hidden" value="" name="mPhong">
<input type="hidden" value="" name="mToc">
<input type="hidden" value="" name="mKinh">
<input type="hidden" value="" name="mSuc">
<input type="hidden" value="" name="mAo">
<input type="hidden" value="" name="mQuan">
<input type="hidden" value="" name="mThu">
<input type="hidden" value="" name="mCanh">
<table align="center" cellspacing="1" cellpadding="0" border="0" width="650"
class="tborder" style="background: white url(http://www.s2u.vn/template/S2u-NewStyle/images/stripe.gif) repeat top right;">
  <tbody>
      <tr>
        <td height="30" colspan="2" class="tcat">
            <div id="menushop" style="display:block; padding: 0 20px">
              <span id="h323-canh">
                  Cánh
              </span>
              <span id="h324-mat-kinh">
                  Mắt kính
              </span>
              <span id="h325-trang-suc">
                  Trang sức
              </span>
              <span id="h326-kieu-toc">
                  Kiểu tóc
              </span>
              <span id="h327-ao">
                  Áo
              </span>
              <span id="h328-quan">
                  Quần
              </span>
              <span id="h329-thu-cung">
                  Thú cưng
              </span>
              <span id="h330-phong-nen">
                  Phông nền
              </span>
              <img id="clickLoad" style="float:right; display:none;" src="http://farm04.go.vn/photo/data/20111012/10798851/946D73AB7E9F949624C2BF756D1ED794.gif"
              alt="Loading">
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td align="center" width="240px" valign="middle" style="padding: 5px">
            <table style="background: white url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/bg_pos10.gif) bottom; color: #333333;  border: 1px dotted #CFD3D5; border-radius: 5px; padding: 0px; box-shadow: 1px 1px 2px #999999;"
            width="100%" focellspacing="1" cellpadding="0" border="0" width="100%"
            class="tborder">
              <tbody>
                  <tr>
                    <td>
                        <table width="100%" cellspacing="1" cellpadding="0" border="0" style="background: white url(http://www.s2u.vn/template/S2u-NewStyle/images/stripe.gif) repeat top right;"
                        class="tborder">
                          <tbody>
                              <tr>
                                <td colspan="4">
                                    <p align="center" style="padding: 5px; background: #CCCCCC; text-shadow: 0 0 0.2em #8877FF, 0 0 0.2em #8877FF, 0 0 0.2em #8877FF;">
                                      Xem trước Avatar
                                    </p>
                                </td>
                              </tr>
                              <tr>
                                <td class="itemGovn" id="fmviKinh">
                                    <img src="http://farm04.go.vn/photo/data/20111012/10798851/0AAF8C2E839062CF37F90DB627C26F60.png">
                                </td>
                                <td class="itemGovn" id="fmviSuc">
                                    <img src="http://farm04.go.vn/photo/data/20111012/10798851/FF6AE7113FEA5DEB34337DFE6E9E9690.png">
                                </td>
                                <td class="itemGovn" id="fmviToc">
                                    <img src="http://farm04.go.vn/photo/data/20111012/10798851/B6E50E28FDFE285D68F1AF64195B2F44.png">
                                </td>
                                <td class="itemGovn" id="fmviAo">
                                    <img src="http://farm04.go.vn/photo/data/20111012/10798851/CB89140C8E60B214662B83702375A422.png">
                                </td>
                              </tr>
                              <tr>
                                <td colspan="3" rowspan="4">
                                    <div align="center" id="showAvatar">
                                      <img src="http://farm04.go.vn/photo/data/20111012/10798851/D8A80E07581C3428B2C31C49CDFAB21E.png">
                                    </div>
                                </td>
                                <td class="itemGovn" id="fmviQuan">
                                    <img src="http://farm04.go.vn/photo/data/20111012/10798851/32F4253CA9FD07991438298115ACE525.png">
                                </td>
                              </tr>
                              <tr>
                                <td class="itemGovn" id="fmviThu">
                                    <img src="http://farm04.go.vn/photo/data/20111012/10798851/74F6B82D755679B3C53211B431DBD561.png">
                                </td>
                              </tr>
                              <tr>
                                <td class="itemGovn" id="fmviPhong">
                                    <img src="http://farm04.go.vn/photo/data/20111012/10798851/F6B3ABA6B32EC2677B9254CAA20DA7A6.png">
                                </td>
                              </tr>
                              <tr>
                                <td class="itemGovn" id="fmviCanh">
                                    <img src="http://farm04.go.vn/photo/data/20111012/10798851/0A0E086E08B9DE3C52377B13217F9DD8.png">
                                </td>
                              </tr>
                          </tbody>
                        </table>
                    </td>
                  </tr>
                  <tr>
                    <td width="240px" valign="middle" height="10px">
                        <span style="color:blue; font-weight: bold; padding: 2px 10px">
                          Xin chào:
                        </span>
                        <span id="nickthanhvien9x">
                          <img height="12" alt="Loading..." src="http://static.gox.vn/media/homepage/images/awaiting.gif">
                        </span>
                        <br/>
                        <span style="color:red; font-weight: bold; padding: 2px 2px 2px 10px">
                          Tài khoản:
                        </span>
                        <span id="pointthanhvien9x">
                          <img height="12" alt="Loading..." src="http://static.gox.vn/media/homepage/images/awaiting.gif">
                        </span>
                        <br/>
                        <span style="color:green; font-weight: bold; padding: 2px 13px 2px 10px">
                          Giới tính:
                        </span>
                        <span id="sexthanhvien9x">
                          <img height="12" alt="Loading..." src="http://static.gox.vn/media/homepage/images/awaiting.gif">
                        </span>
                    </td>
                  </tr>
              </tbody>
            </table>
        </td>
        <td rowspan="2" style="background: white url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/title_10.jpg) repeat; border: 1px dotted #CFD3D5; border-radius: 5px; padding: 0px; box-shadow: 1px 1px 2px #999999;"
        width="100%" focellspacing="1" cellpadding="0" border="0" width="100%"
        class="tborder" id="tditemshop" class="gensmall row2">
            <ul class="ItemFMvilist">
            </ul>
            <br>
            <span class="gensmall">
            </span>
        </td>
        </td>
      </tr>
  </tbody>
</table>
<br/>
<table id="muahang" cellspacing="1" cellpadding="0" border="0" width="100%"
class="tborder">
  <tbody>
      <tr>
        <td align="center" height="28" colspan="2" class="catBottom">
            <span id="tipchokhach" style="margin: auto; text-align: center; width: 100%;">
              <font color="red">
                  <strong>
                    Hướng dẫn
                  </strong>
              </font>
              :
              <i>
                  <font face="Georgia">
                    <font color="#FFF">
                        Hãy lựa chọn
                        <font color="green">
                          <strong>
                              Items
                          </strong>
                        </font>
                        cho Avatar của bạn.
                    </font>
                  </font>
              </i>
              <img title="hihi" src="http://r20.imgfast.net/users/2012/10/88/45/smiles/3515602148.gif"
              alt="hihi" longdesc="135">
            </span>
        </td>
      </tr>
  </tbody>
</table>
<iframe name="shopAuto" height="0px" width="0px" frameborder="0">
</iframe>
<div id="userdata" style="display:none">
</div>
<form id="hoadon" enctype="multipart/form-data" onsubmit="return vB_Editor['text_editor'].prepare_submit(0,0)"
name="post" method="post" action="/post">
  <table style="display:none" id="layhoadon" cellspacing="1" cellpadding="0"
  border="0" width="100%" class="tborder">
      <tbody>
        <tr>
            <td align="center" height="28" colspan="2" class="catBottom">
              <input type="hidden" onkeypress="if (event.keyCode==13){return false}"
              tabindex="2" maxlength="255" size="45" value="" name="subject" class="post">
              <input type="hidden" onselect="storeCaret(this)" name="message" onkeyup="storeCaret(this)"
              onclick="storeCaret(this)" class="post" id="text_editor_textarea">
              <input type="hidden" value="0" name="lt">
              <input type="hidden" value="newtopic" name="mode">
              <input type="hidden" value="18" name="f">
              <input type="submit" value="Lấy hóa đơn" class="mainoption" onclick="set_solved(this.form.elements['subject'],'»')"
              name="post" tabindex="6" accesskey="s">
            </td>
        </tr>
        <tbody>
  </table>
</form>
<br/>
<br/>
<font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">
  <table style="background:#FFF url('http://i43.servimg.com/u/f43/15/83/61/45/bg10.png') repeat; border: 0px solid black; border-radius: 5px; padding: 10px; box-shadow: 1px 1px 2px #999999;"
  width="100%" focellspacing="1" cellpadding="0" border="0" width="100%"
  class="tborder">
      <tr>
        <td width="100%" align="left">
            Powered by phpBB® Version 2.0
            <br>
            Copyright ©2000 - 2011, GNU General Public License
        </td>
        <td width="300" align="right" style="display:inline; float: right;">
            Shop avatar©
            <a href="http://www.FMvi.org">
<span style="color:blue"><strong>FMvi</strong></span>
-
<span style="color:green"><strong>Group</strong></span>

</a>
            <br>
            Written by
            <a href="/profile.forum?mode=viewprofile&u=battuvuong">
<span style="color:red"><strong>baivong™</strong></span>
</a>
        </td>
      </tr>
  </table>
</font>
<br>
<br>
<div id="h323-canh" valign="middle" style="display: block; background: none repeat scroll 0 0 #000000; height: 100%; position: fixed; width: 100%; left: 0; overflow: hidden; top: 0; z-index: 99;opacity: 0.9;">
</div>
<script>
var wxemthu = jQuery(window).width() / 2 - 64;
var hxemthu = jQuery(window).height() / 2 - 64;

jQuery("div#h323-canh").html('<img style="display: block; background: none; position: fixed; width: 128px; left: ' + wxemthu + 'px; overflow: hidden; top: ' + hxemthu + 'px; z-index: 9999;" alt="Loading..." src="http://farm04.go.vn/photo/data/20110929/10798851/D1CEC9EB2F2FC491DFCC19DCBE05C64E.gif">');

jQuery('#nickthanhvien9x').load('/popup_help.forum?l=miscvars&i=mes_txt a[href*="/profile.forum?mode=viewprofile"]:last', {
  limit: 25
}, function() {
  var khachmuafmvi = jQuery('#nickthanhvien9x a').attr('href');
  if (jQuery("#nickthanhvien9x").text() === "Anonymous") {
      jQuery("#menushop").html('<strong>Bạn không có quyền truy cập trang này!</strong><font face="Comic Sans Ms"><strong> Vui lòng <a href="/login?redirect=/h24-Shop-Avatar-Anime" rel="nofollow">Đăng Nhập</a> hoặc <a href="/register" rel="nofollow">Đăng ký</a>.</strong></font>');
      self.location = "/login?redirect=/h24-Shop-Avatar-Anime";
  };
  jQuery('#pointthanhvien9x').load(khachmuafmvi + ' #field_id-13 .field_uneditable', {
      limit: 25
  }, function() {
      jQuery('#pointthanhvien9x').text(jQuery(this).text());

      jQuery('#sexthanhvien9x').load(khachmuafmvi + ' #field_id-7 .field_uneditable img', {
        limit: 25
      }, function() {

        jQuery("#userdata").load("/profile?mode=editprofile form#register", {
            limit: 25
        }, function() {

            jQuery("#register").attr("target", "shopAuto");

            jQuery("div#h323-canh").html('<img style="display: block; background: none; height: 128px; position: fixed; width: 128px; left: ' + wxemthu + 'px; overflow: hidden; top: ' + hxemthu + 'px; z-index: 9999;" src="http://i44.servimg.com/u/f44/15/64/85/86/shopic10.png" />');

            var listItem = jQuery("#profile_field_13_3").val();
            jQuery("input[name='Phong']").val(listItem.slice(listItem.indexOf("57,"), listItem.indexOf("57,") + 9));
            jQuery("input[name='Canh']").val(listItem.slice(listItem.indexOf("47,"), listItem.indexOf("47,") + 9));
            jQuery("input[name='Quan']").val(listItem.slice(listItem.indexOf("50,"), listItem.indexOf("50,") + 9));
            jQuery("input[name='Ao']").val(listItem.slice(listItem.indexOf("49,"), listItem.indexOf("49,") + 9));
            jQuery("input[name='Kinh']").val(listItem.slice(listItem.indexOf("51,") - 1, listItem.indexOf("51,") + 8));
            jQuery("input[name='Toc']").val(listItem.slice(listItem.indexOf("48,") - 1, listItem.indexOf("48,") + 8));
            jQuery("input[name='Thu']").val(listItem.slice(listItem.indexOf("58,") - 1, listItem.indexOf("58,") + 8));
            jQuery("input[name='Suc']").val(listItem.slice(listItem.indexOf("66,") - 1, listItem.indexOf("66,") + 8));

            if (listItem.indexOf("51,") != -1) {
              jQuery("#fmviKinh").html('<img width="50" height="50" src="http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/51/' + listItem.slice(listItem.indexOf("51,") + 3, listItem.indexOf("51,") + 8) + '.gif" alt="FMvi" />');
            };
            if (listItem.indexOf("66,") != -1) {
              jQuery("#fmviSuc").html('<img width="50" height="50" src="http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/66/' + listItem.slice(listItem.indexOf("66,") + 3, listItem.indexOf("66,") + 8) + '.gif" alt="FMvi" />');
            };
            if (listItem.indexOf("48,") != -1) {
              jQuery("#fmviToc").html('<img width="50" height="50" src="http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/48/' + listItem.slice(listItem.indexOf("48,") + 3, listItem.indexOf("48,") + 8) + '.gif" alt="FMvi" />');
            };
            if (listItem.indexOf("49,") != -1) {
              jQuery("#fmviAo").html('<img width="50" height="50" src="http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/49/' + listItem.slice(listItem.indexOf("49,") + 3, listItem.indexOf("49,") + 8) + '.gif" alt="FMvi" />');
            };
            if (listItem.indexOf("50,") != -1) {
              jQuery("#fmviQuan").html('<img width="50" height="50" src="http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/50/' + listItem.slice(listItem.indexOf("50,") + 3, listItem.indexOf("50,") + 8) + '.gif" alt="FMvi" />');
            };
            if (listItem.indexOf("58,") != -1) {
              jQuery("#fmviThu").html('<img width="50" height="50" src="http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/58/' + listItem.slice(listItem.indexOf("58,") + 3, listItem.indexOf("58,") + 8) + '.gif" alt="FMvi" />');
            };
            if (listItem.indexOf("57,") != -1) {
              jQuery("#fmviPhong").html('<img width="50" height="50" src="http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/57/' + listItem.slice(listItem.indexOf("57,") + 3, listItem.indexOf("57,") + 8) + '.gif" alt="FMvi" />');
            };
            if (listItem.indexOf("47,") != -1) {
              jQuery("#fmviCanh").html('<img width="50" height="50" src="http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/47/' + listItem.slice(listItem.indexOf("47,") + 3, listItem.indexOf("47,") + 8) + '.gif" alt="FMvi" />');
            };
            jQuery("img[src*='/,']").each(function() {
              jQuery(this).replaceWidth('<img width="50" height="50" src="http://i1193.photobucket.com/albums/aa346/fmvigroup/' + jQuery(this).parent().attr("id") + '.png" alt="FMvi" />');
            });

            jQuery("div#showAvatar").html('<object width="118" height="180" type="application/x-shockwave-flash" data="http://my.go.vn/swf/avatar2.swf" id="avatar_flash_object" style="visibility: visible;"><param name="flashvars" value="itempath=http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/&browser=Other&itemlist=' + jQuery("input[name='Phong']").val() + jQuery("input[name='Canh']").val() + jQuery("input[name='Quan']").val() + jQuery("input[name='Ao']").val() + "64,12636" + jQuery("input[name='Kinh']").val() + jQuery("input[name='Toc']").val() + jQuery("input[name='Thu']").val() + jQuery("input[name='Suc']").val() + '"></object>');

            jQuery("div#h323-canh, #menushop span").click(function() {
              jQuery("#menushop span").css('color', 'white');
              jQuery(this).css('color', 'yellow');
              jQuery("#clickLoad").show();
              jQuery(".ItemFMvilist").load('/' + jQuery(this).attr("id"), {
                  limit: 25
              }, function() {
                  jQuery("div#h323-canh").remove();
                  jQuery("#clickLoad").fadeOut(1000);
                  jQuery("#register input[type='submit']").click(function() {
                    jQuery("#hoadon input[name='subject']").val('Hóa đơn mua hàng của ' + jQuery("#nickthanhvien9x").text());
                    jQuery("#hoadon #text_editor_textarea").val('[color=black][table id=hoadonchitiet width=100% align=center border=0][tr][td][center][i][b][color=red]' + jQuery("#nickthanhvien9x").text() + '[/color] đã mua các[/i] [color=#0033FF]Item[/color] [i]sau cho[/i] [color=#009900]Avatar[/color] [i]của mình[/i]:[/b][/center][/td][/tr][tr][td][center][img]http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/47/' + jQuery("input[name=mCanh]").val() + '.gif[/img] [img]http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/57/' + jQuery("input[name=mPhong]").val() + '.gif[/img] [img]http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/48/' + jQuery("input[name=mToc]").val() + '.gif[/img] [img]http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/51/' + jQuery("input[name=mKinh]").val() + '.gif[/img] [img]http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/66/' + jQuery("input[name=mSuc]").val() + '.gif[/img] [img]http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/49/' + jQuery("input[name=mAo]").val() + '.gif[/img] [img]http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/50/' + jQuery("input[name=mQuan]").val() + '.gif[/img] [img]http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/58/' + jQuery("input[name=mThu]").val() + '.gif[/img][/center][/td][/tr][/table][/color]');
                    jQuery("#layhoadon").fadeIn(3000);
                    jQuery("#muahang").hide();
                    jQuery("#register").hide();
                  });

                  if (Number(jQuery("#pointthanhvien9x").text()) <= 1000) {
                    jQuery("#tipchokhach").parent().html('<span style="margin: auto; text-align: center; width: 100%;"><font color="red"><strong>Thông báo</strong></font>:<i> <font face="Georgia"><font color="yellow">Bạn không có đủ <font color="green"><strong>Points</strong></font> để mua Item! Vui lòng quay lại sau</font></font></i>  <img title="hihi" src="http://r26.imgfast.net/users/2615/25/32/47/smiles/462594.gif" alt="hihi" longdesc="135"> </span>');
                    jQuery("#hoadon, #register tr:last td").remove();
                  };

                  jQuery(".itemGovn").click(function() {

                    jQuery(this).html('<img width="50" height="50" src="http://i1193.photobucket.com/albums/aa346/fmvigroup/' + jQuery(this).attr("id") + '.png" alt="FMvi" />');
                    jQuery("input[name=" + jQuery(this).attr('id').slice(4) + "]").val("");
                    jQuery("input[name=m" + jQuery(this).attr('id').slice(4) + "]").val("");

                    var paramItemD = jQuery("input[name='Phong']").val() + jQuery("input[name='Canh']").val() + jQuery("input[name='Quan']").val() + jQuery("input[name='Ao']").val() + "64,12636" + jQuery("input[name='Kinh']").val() + jQuery("input[name='Toc']").val() + jQuery("input[name='Thu']").val() + jQuery("input[name='Suc']").val();
                    jQuery("#profile_field_13_3").val(paramItemD);

                    jQuery("div#showAvatar").html('<object width="118" height="180" type="application/x-shockwave-flash" data="http://my.go.vn/swf/avatar2.swf" id="avatar_flash_object" style="visibility: visible;"><param name="flashvars" value="itempath=http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/&browser=Other&itemlist=' + paramItemD + '"></object>');
                  });

                  jQuery("img[alt='Item']").click(function() {

                    jQuery("#muahang").remove();

                    jQuery("#userdata").show();

                    jQuery("form#register tr").hide();

                    jQuery("form#register input[type='submit']").val("Mua hàng");

                    jQuery("form#register input[type='reset']").remove();

                    jQuery("form#register tr:last").fadeIn(1500);

                    var srcItem = jQuery(this).attr('src');
                    var codeItem = srcItem.slice(srcItem.length - 9, srcItem.length - 4);
                    var typeItem = srcItem.slice(srcItem.length - 12, srcItem.length - 10);

                    if (typeItem === "51") {
                        jQuery("input[name='Kinh']").val("|51," + codeItem);
                        jQuery("input[name='mKinh']").val(codeItem);
                        jQuery("#fmviKinh").html('<img width="50" height="50" src="' + jQuery(this).attr("src") + '" alt="FMvi" />');
                    };
                    if (typeItem === "66") {
                        jQuery("input[name='Suc']").val("|66," + codeItem);
                        jQuery("input[name='mSuc']").val(codeItem);
                        jQuery("#fmviSuc").html('<img width="50" height="50" src="' + jQuery(this).attr("src") + '" alt="FMvi" />');
                    };
                    if (typeItem === "48") {
                        jQuery("input[name='Toc']").val("|48," + codeItem);
                        jQuery("input[name='mToc']").val(codeItem);
                        jQuery("#fmviToc").html('<img width="50" height="50" src="' + jQuery(this).attr("src") + '" alt="FMvi" />');
                    };
                    if (typeItem === "49") {
                        jQuery("input[name='Ao']").val("49," + codeItem + "|");
                        jQuery("input[name='mAo']").val(codeItem);
                        jQuery("#fmviAo").html('<img width="50" height="50" src="' + jQuery(this).attr("src") + '" alt="FMvi" />');
                    };
                    if (typeItem === "50") {
                        jQuery("input[name='Quan']").val("50," + codeItem + "|");
                        jQuery("input[name='mQuan']").val(codeItem);
                        jQuery("#fmviQuan").html('<img width="50" height="50" src="' + jQuery(this).attr("src") + '" alt="FMvi" />');
                    };
                    if (typeItem === "58") {
                        jQuery("input[name='Thu']").val("|58," + codeItem);
                        jQuery("input[name='mThu']").val(codeItem);
                        jQuery("#fmviThu").html('<img width="50" height="50" src="' + jQuery(this).attr("src") + '" alt="FMvi" />');
                    };
                    if (typeItem === "57") {
                        jQuery("input[name='Phong']").val("57," + codeItem + "|");
                        jQuery("input[name='mPhong']").val(codeItem);
                        jQuery("#fmviPhong").html('<img width="50" height="50" src="' + jQuery(this).attr("src") + '" alt="FMvi" />');
                    };
                    if (typeItem === "47") {
                        jQuery("input[name='Canh']").val("47," + codeItem + "|");
                        jQuery("input[name='mCanh']").val(codeItem);
                        jQuery("#fmviCanh").html('<img width="50" height="50" src="' + jQuery(this).attr("src") + '" alt="FMvi" />');
                    };

                    var paramItem = jQuery("input[name='Phong']").val() + jQuery("input[name='Canh']").val() + jQuery("input[name='Quan']").val() + jQuery("input[name='Ao']").val() + "64,12636" + jQuery("input[name='Kinh']").val() + jQuery("input[name='Toc']").val() + jQuery("input[name='Thu']").val() + jQuery("input[name='Suc']").val();

                    jQuery("#profile_field_13_3").val(paramItem);

                    jQuery("div#showAvatar").html('<object width="118" height="180" type="application/x-shockwave-flash" data="http://my.go.vn/swf/avatar2.swf" id="avatar_flash_object" style="visibility: visible;"><param name="flashvars" value="itempath=http://farm01.gox.vn/avatar/store/avatar_part_item/&browser=Other&itemlist=' + paramItem + '"></object>');

                  });

              });

            });
        });
      });
  });
});
</script>


Ko thanks ta giết, ko comment ta giết, comment lãm nhãm ta cũng giết... [You must be registered and logged in to see this image.]
https://diendan.forumotion.org
Trả lời nhanh
FMVI
FMVI
FMVI

—»(¯`[Ad]Min´¯)™

Bước 7: Nếu làm bước trên không được thì các bạn làm thêm bước này nhé.
ACP-->Display-->Templates-->Lí lịch-->profile_add_body
thay toàn bộ bằng code sau:
Code:
<script type="text/javascript" src="{JSPWD}"></script>
<style>.altt2, .alt1Active {
background: white;
color: #111;
font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
border: 1px solid #DBDBDB;
-moz-border-radius: 3px;
}
.altt2:hover, .alt1Active:hover {
background: #FFEB90;
color: #111;
font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
border: 1px solid #DBDBDB;
-moz-border-radius: 3px;
}

.roww {
background: #FFDD97;
color: #111;
font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
border: 1px solid #DBDBDB;
-moz-border-radius: 3px;
}
</style>


 
 <table width="100%" cellspacing="1" cellpadding="0" border="0">
    <tbody>
      <tr valign="top">
        <td align="left" style="width: 200px;"><table class="tborder" cellpadding="5" cellspacing="3" border="0" style="width: 190px; margin-right: 10px;">
            <tbody>
              <tr>
                <td class="tcat" nowrap="nowrap">Bảng điều khiển</td>
              </tr>
            </tbody>

            <tbody>
              <tr>
                <td class="thead"><a style="float:right" href="#top" onclick=
                "return toggle_collapse('settings')">+</a>Thông tin cá nhân</td>
              </tr>
            </tbody>

            <tbody id="collapseobj_settings" style="">
              <tr>
                <td class="altt2"  onmouseover="this.className="roww"" onmouseout="this.className="altt2"" nowrap="nowrap">
             
                <a class="mainmenu" href=
                        "/profile?mode=editprofile&page_profil=avatars">Ảnh hiển thị</a>
              </tr>

              <tr>
              <td class="altt2"  onmouseover="this.className="roww"" onmouseout="this.className="altt2"" nowrap="nowrap"><a class="mainmenu" href=
                        "/profile?mode=editprofile&page_profil=signature">Chữ ký</a></td>
           
              </tr>

              <tr>
              <td class="altt2"  onmouseover="this.className="roww"" onmouseout="this.className="altt2"" nowrap="nowrap"><a class="mainmenu" href=
                        "/profile?mode=editprofile&page_profil=attachments">Attachments</a></td>
               
              </tr>

              <tr>
              <td class="altt2"  onmouseover="this.className="roww"" onmouseout="this.className="altt2"" nowrap="nowrap"><a class="mainmenu" href=
                        "/profile?mode=editprofile&page_profil=preferences">Giao
                        diện</a></td>
             
              </tr>

              <tr>
            <td class="altt2"  onmouseover="this.className="roww"" onmouseout="this.className="altt2"" nowrap="nowrap"><a class="mainmenu" href=
                        "/profile?mode=editprofile&page_profil=friendsfoes">Friends
                        and foes</a></td>
             
              </tr>
            </tbody>

            <tbody>
              <tr>
                <td class="thead" nowrap="nowrap"><span id="nav_pmfolders"><a style=
                "float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('pm')">+</a>Tin nhắn</span></td>
              </tr>
            </tbody>

            <tbody id="collapseobj_pm" style="">
              <tr>
                <td class="altt2"  onmouseover="this.className="roww"" onmouseout="this.className="altt2"" nowrap="nowrap">
                <a class="smallfont" href=
                        "/privmsg?folder=inbox">Hộp tin dến</a>
                </td>
              </tr>

              <tr>
         
                <td class="altt2"  onmouseover="this.className="roww"" onmouseout="this.className="altt2"" nowrap="nowrap"><a class="smallfont" href=
                        "/privmsg?folder=sentbox">Tin đã gửi</a></td>
             
              </tr>

              <tr>
              <td class="altt2"  onmouseover="this.className="roww"" onmouseout="this.className="altt2"" nowrap="nowrap"><a class="smallfont" href="/privmsg?folder=outbox">Hộp tin đi</a></td>
               
              </tr>

              <tr>
              <td class="altt2"  onmouseover="this.className="roww"" onmouseout="this.className="altt2"" nowrap="nowrap"><a class="smallfont" href=
                        "/privmsg?folder=savebox">Nháp</a></td>
               
              </tr>
            </tbody>

            <tbody>
              <tr>
                <td class="thead" nowrap="nowrap"><span id="nav_subsfolders"><a style=
                "float:right" href="#top" onclick=
                "return toggle_collapse('subs')">+</a>Chủ đề theo dõi</span></td>
              </tr>
            </tbody>

            <tbody id="collapseobj_subs" style="">
              <tr>
              <td class="altt2"  onmouseover="this.className="roww"" onmouseout="this.className="altt2"" nowrap="nowrap"><a class="mainmenu" href=
                "/search?search_id=watchsearch">Chủ đề đang theo dõi</a></td>
              </tr>
            </tbody>

            <tbody id="collapseobj_subs" style="">
              <tr>
                <td class="altt2"  onmouseover="this.className="roww"" onmouseout="this.className="altt2"" nowrap="nowrap"><a class="mainmenu" href=
                "/search?search_id=favouritesearch">Bài viết yêu thích</a></td>
              </tr>
            </tbody>

            <tbody id="collapseobj_subs" style="">
              <tr>
                <td class="altt2"  onmouseover="this.className="roww"" onmouseout="this.className="altt2"" nowrap="nowrap"><a class="mainmenu" href=
                "/rpg_sheet_edit?u=1"></a></td>
              </tr>
            </tbody>
          </table>
        </td>
<td>
{ERROR_BOX}
<form action="{S_PROFILE_ACTION}" {S_FORM_ENCTYPE} method="post" id="register" name="register">

<!-- BEGIN switch_modif_08_07_2010 -->
<input type="hidden" name="email" value="{EMAIL}" />
<!-- END switch_modif_08_07_2010 -->
<table class="tborder" cellpadding="5" cellspacing="3" border="0" style="width: 100%;"><style type="text/css">div.test {display: none;}</style>
<!-- BEGIN switch_informations_menu -->
  <tr>
      <th class="thHead" colspan="3" valign="middle" height="25">{L_REGISTRATION_INFO}{L_MY_PROFILE}</th>
  </tr>
  <tr>
      <td class="row2" colspan="2"><span class="gensmall">{L_ITEMS_REQUIRED}</span></td>
  </tr>

  <!-- BEGIN switch_namechange_disallowed -->
  <tr>
      <td class="row1" width="38%"><span class="gen">{L_USERNAME} : *</span></td>
      <td class="row2"><input type="hidden" name="username" value="{USERNAME}" /><span class="gen"><b>{USERNAME}</b></span></td>
  </tr>
  <!-- END switch_namechange_disallowed -->
  <!-- BEGIN switch_namechange_allowed -->
  <tr>
      <td class="row1" width="38%"><span class="gen">{L_USERNAME} : *</span></td>
      <td class="row2"><input class="post" type="text" name="username" value="{USERNAME}" size="25" maxlength="25" /></td>
  </tr>
  <!-- END switch_namechange_allowed -->

  <!-- BEGIN switch_emailchange_disallowed -->
  <tr>
      <td class="row1"><span class="gen">{L_EMAIL_ADDRESS} : *</span></td>
      <td class="row2"><input type="hidden" name="email" value="{EMAIL}" /><span class="gen"><b>{EMAIL}</b></span></td>
  </tr>
  <!-- END switch_emailchange_disallowed -->
  <!-- BEGIN switch_emailchange_allowed -->
  <tr>
      <td class="row1"><span class="gen">{L_EMAIL_ADDRESS} : *</span></td>
      <td class="row2"><input class="post" type="text" name="email" value="{EMAIL}" size="25" maxlength="64" /></td>
  </tr>
  <!-- END switch_emailchange_allowed -->

  <!-- BEGIN switch_edit_profile -->
  <tr>
      <td class="row1">
        <span class="gen">{L_CURRENT_PASSWORD} : *</span>

          <span class="gensmall">{L_CONFIRM_PASSWORD_EXPLAIN}</span>
      </td>
      <td class="row2"><input class="post" type="password" name="cur_password" value="{CUR_PASSWORD}" size="25" maxlength="25" /></td>
  </tr>
  <!-- END switch_edit_profile -->

  <tr>
      <td class="row1"><span class="gen">{L_NEW_PASSWORD} : *</span>
<span class="gensmall">{L_PASSWORD_IF_CHANGED}</span></td>
      <td class="row2">
        <input class="post left" type="password" name="new_password" value="{NEW_PASSWORD}" size="25" maxlength="25" />
        <div id="cont_pwd">
            <div class="pwd_img" id="pwd_bad" >{BAD_LEVEL_PWD}</div>
            <div class="pwd_img" id="pwd_middle" >{GOOD_LEVEL_PWD}</div>
            <div class="pwd_img" id="pwd_good" >{STRONG_LEVEL_PWD}</div>
        </div>
      </td>
  </tr>

  <!-- BEGIN switch_confirm_password -->
  <tr>
      <td class="row1"><span class="gen">{L_CONFIRM_PASSWORD} : *</span>
<span class="gensmall">{L_PASSWORD_CONFIRM_IF_CHANGED}</span></td>
      <td class="row2"><input class="post" type="password" name="password_confirm" value="{PASSWORD_CONFIRM}" size="25" maxlength="25" /></td>
  </tr>
  <!-- END switch_confirm_password -->

  <!-- BEGIN switch_profile_fields -->
      <tr>
        <th class="thSides" colspan="2" valign="middle" height="25">{switch_informations_menu.switch_profile_fields.L_PROFILE_FIELDS}</th>
      </tr>
      <!-- BEGIN field -->
      <tr>
        <td class="gen row1" align="left">
            <span>{switch_informations_menu.switch_profile_fields.field.NAME}</span>
        </td>
        <td class="gensmall row2">
            {switch_informations_menu.switch_profile_fields.field.OBJECT}

            <span class="gensmall">{switch_informations_menu.switch_profile_fields.field.DESCRIPTION}</span>
        </td>
      </tr>
      <!-- END field -->
  <!-- END switch_profile_fields -->

  <!-- BEGIN switch_confirm -->
  <tr>
      <td class="row1" colspan="2" align="center"><span class="gensmall">{L_CONFIRM_CODE_IMPAIRED}</span>

   

      {CONFIRM_IMG}

   

      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="row1"><span class="gen">{L_CONFIRM_CODE} : *</span>
<span class="gensmall">{L_CONFIRM_CODE_EXPLAIN}</span></td>
      <td class="row2"><input class="post" type="text" name="confirm_code" value="" size="6" maxlength="6" /></td>
  </tr>
  <!-- END switch_confirm -->

  <!-- BEGIN switch_register_not_display -->
      <!-- BEGIN switch_unsubscribe_allowed -->
      <tr>
        <td class="row1"><span class="gen">{L_DELETE}</span></td>
        <td class="row2"><input type="checkbox" name="delete_user"><span class="gensmall" />{L_DELETE_EXPLAIN}</span></td>
      </tr>
      <!-- END switch_unsubscribe_allowed -->
  <!-- END switch_register_not_display -->
<!-- END switch_informations_menu -->

<!-- BEGIN switch_preferences_menu -->
  <tr>
      <th class="thSides" colspan="2" valign="middle" height="25">{L_PREFERENCES}</th>
  </tr>
  <tr>
      <td class="row1"><span class="gen">{L_PUBLIC_VIEW_EMAIL} :</span></td>
      <td class="row2" width="400">
        <label class="gen"><input type="radio" name="viewemail" value="2" {VIEW_EMAIL_FORM} /><span class="gen">{L_FORM}</span></label>
        <label class="gen"><input type="radio" name="viewemail" value="1" {VIEW_EMAIL_MAILTO} />{L_MAILTO}</label>
        <label class="gen"><input type="radio" name="viewemail" value="0" {VIEW_EMAIL_NO} />{L_NO}</label>
      </td>
  </tr>
  <!-- BEGIN switch_view_pm -->
  <tr>
      <td class="row1"><span class="gen">{L_PUBLIC_VIEW_MP} :</span></td>
      <td class="row2" width="400">
        <label class="gen"><input type="radio" name="view_pm" value="1" {VIEW_MP_YES} />{L_YES}</label>
        <label class="gen"><input type="radio" name="view_pm" value="0" {VIEW_MP_NO} />{L_NO}</label>
      </td>
  </tr>
  <!-- END switch_view_pm -->
  <!-- BEGIN switch_profile_advanced -->
  <tr>
      <td class="row1"><span class="gen">{switch_preferences_menu.switch_profile_advanced.L_ALLOW_PROFILE_MSGS} :</span></td>
      <td class="row2" width="400">
        <label class="gen"><input type="radio" name="profilemsgs" value="2" {switch_preferences_menu.switch_profile_advanced.PROFILE_MSGS_ALL} />{L_ALL_USERS}</label>
        <label class="gen"><input type="radio" name="profilemsgs" value="1" {switch_preferences_menu.switch_profile_advanced.PROFILE_MSGS_FRIENDS} />{L_MY_FRIENDS}</label>
        <label class="gen"><input type="radio" name="profilemsgs" value="0" {switch_preferences_menu.switch_profile_advanced.PROFILE_MSGS_NONE} />{L_NO_ONE}</label>
        <label class="gen"><input type="radio" name="profilemsgs" value="-1" {switch_preferences_menu.switch_profile_advanced.PROFILE_MSGS_HIDE} />{L_HIDE_TAB}</label>
      </td>
  </tr>
  <!-- END switch_profile_advanced -->
  <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
  <tr>
      <td class="row1 fb"><span class="gen">{switch_preferences_menu.switch_fb_connect.L_FB_LINK_ACCOUNT} :</span></td>
      <td class="row2 fb" width="400">
        <!-- BEGIN switch_fb_account_linked -->
        <span class="gen">{switch_preferences_menu.switch_fb_connect.switch_fb_account_linked.L_FB_ACCOUNT_LINKED}</span>
        <!-- END switch_fb_account_linked -->
        <!-- BEGIN switch_fb_account_not_linked -->
        <fb:login-button size="medium" onlogin="facebook_link()" v="2">{switch_preferences_menu.switch_fb_connect.switch_fb_account_not_linked.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button>
        <!-- END switch_fb_account_not_linked -->
      </td>
  </tr>
  <!-- END switch_fb_connect -->
  <tr>
      <td class="row1"><span class="gen">{L_NEWSLETTER_ACCEPT} :</span>
<span class="gensmall">{L_NEWSLETTER_ACCEPT_EXPLAIN}</span></td>
      <td class="row2" width="400">
        <label class="gen"><input type="radio" name="newsletter" value="1" {NEWSLETTER_YES} />{L_YES}</label>
        <label class="gen"><input type="radio" name="newsletter" value="0" {NEWSLETTER_NO} />{L_NO}</label>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="row1"><span class="gen">{L_HIDE_USER} :</span></td>
      <td class="row2">
        <label class="gen"><input type="radio" name="hideonline" value="1" {HIDE_USER_YES} />{L_YES}</label>
        <label class="gen"><input type="radio" name="hideonline" value="0" {HIDE_USER_NO} />{L_NO}</label>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="row1"><span class="gen">{L_NOTIFY_ON_REPLY} :</span>
<span class="gensmall">{L_NOTIFY_ON_REPLY_EXPLAIN}</span></td>
      <td class="row2">
        <label class="gen"><input type="radio" name="notifyreply" value="1" {NOTIFY_REPLY_YES} />{L_YES}</label>
        <label class="gen"><input type="radio" name="notifyreply" value="0" {NOTIFY_REPLY_NO} />{L_NO}</label>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="row1"><span class="gen">{L_NOTIFY_ON_PRIVMSG} :</span></td>
      <td class="row2">
        <label class="gen"><input type="radio" name="notifypm" value="1" {NOTIFY_PM_YES} />{L_YES}</label>
        <label class="gen"><input type="radio" name="notifypm" value="0" {NOTIFY_PM_NO} />{L_NO}</label>
      </td>
  </tr>
  <!-- BEGIN switch_can_disable_mass_pm -->
  <tr>
      <td class="row1"><span class="gen">{L_ENABLE_MASS_PM} :</span>
<span class="gensmall">{L_ENABLE_MASS_PM_EXPLAIN}</span></td>
      <td class="row2">
        <label class="gen"><input type="radio" name="allow_mass_pm" value="4" {ALLOW_MASS_PM_NOTIFY_CHECKED} />{L_YES}</label>
        <label class="gen"><input type="radio" name="allow_mass_pm" value="2" {ALLOW_MASS_PM_CHECKED} /><span class="gen">{L_NO}</span></label>
        <label class="gen"><input type="radio" name="allow_mass_pm" value="0" {DISABLE_MASS_PM_CHECKED} /><span class="gen">{L_NO_MASS_PM}</span></label>
      </td>
  </tr>
  <!-- END switch_can_disable_mass_pm -->
  <tr>
      <td class="row1"><span class="gen">{L_POPUP_ON_PRIVMSG} :</span>
<span class="gensmall">{L_POPUP_ON_PRIVMSG_EXPLAIN}</span></td>
      <td class="row2">
        <label class="gen"><input type="radio" name="popup_pm" value="1" {POPUP_PM_YES} />{L_YES}</label>
        <label class="gen"><input type="radio" name="popup_pm" value="0" {POPUP_PM_NO} />{L_NO}</label>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="row1">
        <span class="gen">{L_NOTIFY_POST_PREVENT} :</span>

        <span class="gensmall">{L_NOTIFY_POST_PREVENT_EXPLAIN}</span>
      </td>
      <td class="row2">
        <label class="gen"><input type="radio" name="post_prevent" value="1" {POST_PREVENT_YES} />{L_YES}</label>
        <label class="gen"><input type="radio" name="post_prevent" value="0" {POST_PREVENT_NO} />{L_NO}</label>
      </td>
  </tr>
  <!-- BEGIN switch_report -->
  <tr>
      <td class="row1"><span class="gen">{switch_preferences_menu.switch_report.L_NO_REPORT_POPUP} :</span></td>
      <td class="row2">
        <label class="gen"><input type="radio" name="no_report_popup" value="0" {switch_preferences_menu.switch_report.NO_REPORT_POPUP_YES} />{L_YES}</label>
        <label class="gen"><input type="radio" name="no_report_popup" value="1" {switch_preferences_menu.switch_report.NO_REPORT_POPUP_NO} />{L_NO}</label>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="row1"><span class="gen">{switch_preferences_menu.switch_report.L_NO_REPORT_MAIL} :</span></td>
      <td class="row2">
        <label class="gen"><input type="radio" name="no_report_mail" value="0" {switch_preferences_menu.switch_report.NO_REPORT_MAIL_YES} />{L_YES}</label>
        <label class="gen"><input type="radio" name="no_report_mail" value="1" {switch_preferences_menu.switch_report.NO_REPORT_MAIL_NO} />{L_NO}</label>
      </td>
  </tr>
  <!-- END switch_report -->
  <tr>
      <td class="row1"><span class="gen">{L_ALWAYS_ADD_SIGNATURE} :</span></td>
      <td class="row2">
        <label class="gen"><input type="radio" name="attachsig" value="1" {ALWAYS_ADD_SIGNATURE_YES} />{L_YES}</label>
        <label class="gen"><input type="radio" name="attachsig" value="0" {ALWAYS_ADD_SIGNATURE_NO} />{L_NO}</label>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="row1"><span class="gen">{L_ALWAYS_ALLOW_BBCODE} :</span></td>
      <td class="row2">
        <label class="gen"><input type="radio" name="allowbbcode" value="1" {ALWAYS_ALLOW_BBCODE_YES} />{L_YES}</label>
        <label class="gen"><input type="radio" name="allowbbcode" value="0" {ALWAYS_ALLOW_BBCODE_NO} />{L_NO}</label>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="row1"><span class="gen">{L_ALWAYS_ALLOW_HTML} :</span></td>
      <td class="row2">
        <label class="gen"><input type="radio" name="allowhtml" value="1" {ALWAYS_ALLOW_HTML_YES} />{L_YES}</label>
        <label class="gen"><input type="radio" name="allowhtml" value="0" {ALWAYS_ALLOW_HTML_NO} />{L_NO}</label>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="row1"><span class="gen">{L_ALWAYS_ALLOW_SMILIES} :</span></td>
      <td class="row2">
        <label class="gen"><input type="radio" name="allowsmilies" value="1" {ALWAYS_ALLOW_SMILIES_YES} />{L_YES}</label>
        <label class="gen"><input type="radio" name="allowsmilies" value="0" {ALWAYS_ALLOW_SMILIES_NO} />{L_NO}</label>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="row1"><span class="gen">{L_BOARD_LANGUAGE} :</span></td>
      <td class="row2"><span class="gensmall">{LANGUAGE_SELECT}</span></td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="row1"><span class="gen">{L_TIMEZONE} :</span></td>
      <td class="row2"><span class="gensmall">{TIMEZONE_SELECT}</span></td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="row1"><span class="gen">{L_DATE_FORMAT} :</span></td>
      <td class="row2">{DATE_FORMAT}</td>
  </tr>
  <!-- BEGIN switch_number_format -->
  <tr>
      <td class="row1"><span class="gen">{L_NUMBER_FORMAT} :</span></td>
      <td class="row2">{NUMBER_FORMAT}</td>
  </tr>
  <!-- END switch_number_format -->
  <tr>
      <td class="row1"><span class="gen">{L_AUTO_CORRECT_DST} :</span></td>
      <td class="row2">
        <label class="gen"><input type="radio" name="auto_dst" value="1"{AUTO_CORRECT_DST_YES} />{L_YES}</label>
        <label class="gen"><input type="radio" name="auto_dst" value="0"{AUTO_CORRECT_DST_NO} />{L_NO}</label>
      </td>
  </tr>
  <tr>
      <td class="row1">
        <span class="gen">{L_DAYLIGHT_SAVING_TIME} :</span>

        <span class="gensmall">{CURRENT_TIME}</span>
      </td>
      <td class="row2">
        <label class="gen"><input type="radio" name="summer_time" value="0"{WINTER_TIME_CHECKED} />{L_WINTER_TIME}</label>
        <label class="gen"><input type="radio" name="summer_time" value="1"{SUMMER_TIME_CHECKED} />{L_SUMMER_TIME}</label>
      </td>
  </tr>
<!-- END switch_preferences_menu -->
<!-- BEGIN switch_avatar_block -->
  <tr>
      <th class="thSides" colspan="2" valign="middle" height="12">{L_AVATAR_PANEL}</th>
  </tr>
  <tr>
      <td class="row1" colspan="2">
        <table width="70%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0">
            <tr>
              <td width="65%"><span class="gensmall">{L_AVATAR_EXPLAIN}</span></td>
              <td align="center">
                  <span class="gensmall">{L_CURRENT_IMAGE}</span>

                  {AVATAR}

                  <input type="checkbox" name="avatardel"> <span class="gensmall">{L_DELETE_AVATAR}</span>
              </td>
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>

  <!-- BEGIN switch_avatar_local_upload -->
  <tr>
      <td class="row1"><span class="gen">{L_UPLOAD_AVATAR_FILE} :</span></td>
      <td class="row2"><input class="post" type="file" name="avatar"></td>
  </tr>
  <!-- END switch_avatar_local_upload -->
  <!-- BEGIN switch_avatar_remote_upload -->
  <tr>
      <td class="row1"><span class="gen">{L_UPLOAD_AVATAR_URL} :</span>
<span class="gensmall">{L_UPLOAD_AVATAR_URL_EXPLAIN}</span></td>
      <td class="row2"><input class="post" type="text" name="avatarurl" size="40" maxlength="100" /></td>
  </tr>
  <!-- END switch_avatar_remote_upload -->
  <!-- BEGIN switch_avatar_remote_link -->
  <tr>
      <td class="row1"><span class="gen">{L_LINK_REMOTE_AVATAR} :</span>
<span class="gensmall">{L_LINK_REMOTE_AVATAR_EXPLAIN}</span></td>
      <td class="row2"><input class="post" type="text" name="avatarremoteurl" size="40" maxlength="100" /></td>
  </tr>
  <!-- END switch_avatar_remote_link -->
  <!-- BEGIN switch_avatar_local_gallery -->
  <tr>
      <td class="row1"><span class="gen">{L_AVATAR_GALLERY} :</span></td>
      <td class="row2"><input class="liteoption" type="submit" name="avatargallery" value="{L_SHOW_GALLERY}" /></td>
  </tr>
  <!-- END switch_avatar_local_gallery -->
<!-- END switch_avatar_block -->

  <tr>
      <td class="catBottom" colspan="3" align="center" height="28">{HIDDEN_FIELDS}{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="submit" value="{L_SUBMIT}" /> <input class="liteoption" type="reset" name="reset" value="{L_RESET}" /></td>
  </tr>
</table>
</form>


</td>
</tr></tbody></table>


<script type="text/javascript">
$('input[name=reset]').click(function(){
  $("#pwd_good,#pwd_middle,#pwd_bad").hide();

});

$('input[name=new_password],input[name=username]').keyup(function() {

  if ( $('input[name=new_password]').val() != "" )
  {
      var level = passwordStrength($('input[name=new_password]').val(),$('input[name=username]').val());

      switch(level)
      {
        case 'bad' :
        $("#pwd_middle,#pwd_good").hide();
        $("#pwd_bad").show();
        break;

        case 'good' :
        $("#pwd_good,#pwd_bad").hide();
        $("#pwd_middle").show();
        break;

        case 'strong' :
        $("#pwd_middle,#pwd_bad").hide();
        $("#pwd_good").show();
        break;
      }
  }
  else
  {
      $("#pwd_middle,#pwd_good,#pwd_bad").hide();
  }
});
</script>
<!-- BEGIN switch_preferences_menu -->
<!-- BEGIN switch_fb_connect -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
http://<![CDATA[
FB.init({
  appId: '{switch_preferences_menu.switch_fb_connect.FACEBOOK_APP_ID}',
  status: true,
  cookie: true,
  xfbml: true
});
http://]]>
</script>
<!-- END switch_fb_connect -->
<!-- END switch_preferences_menu -->
ACP-->Display-->Templates-->Lí lịch-->profile_edit_signature
Thay toàn bộ bằng code sau:
Code:
<script type="text/javascript" src="{JSPWD}"></script>
<style>.altt2, .alt1Active {
background: white;
color: #111;
font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
border: 1px solid #DBDBDB;
-moz-border-radius: 3px;
}.altt2:hover, .alt1Active:hover {
background: #FFEB90;
color: #111;
font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
border: 1px solid #DBDBDB;
-moz-border-radius: 3px;
}

.roww {
background: #FFDD97;
color: #111;
font-family: tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
border: 1px solid #DBDBDB;
-moz-border-radius: 3px;
}
</style>


 
 <table width="100%" cellspacing="1" cellpadding="0" border="0">
    <tbody>
      <tr valign="top">
        <td align="left" style="width: 200px;"><table class="tborder" cellpadding="5" cellspacing="3" border="0" style="width: 190px; margin-right: 10px;">
            <tbody>
              <tr>
                <td class="tcat" nowrap="nowrap">Bảng điều kiển</td>
              </tr>
            </tbody>

            <tbody>
              <tr>
                <td class="thead"><a style="float:right" href="#top" onclick=
                "return toggle_collapse('settings')">+</a>Settings & Options</td>
              </tr>
            </tbody>

            <tbody id="collapseobj_settings" style="">
              <tr>
                <td class="altt2"  onmouseover="this.className="roww"" onmouseout="this.className="altt2"" nowrap="nowrap">
             
                <a class="mainmenu" href=
                        "/profile?mode=editprofile&page_profil=avatars">Ảnh hiển thị</a>
              </tr>

              <tr>
              <td class="altt2"  onmouseover="this.className="roww"" onmouseout="this.className="altt2"" nowrap="nowrap"><a class="mainmenu" href=
                        "/profile?mode=editprofile&page_profil=signature">Chữ kí</a></td>
           
              </tr>

              <tr>
              <td class="altt2"  onmouseover="this.className="roww"" onmouseout="this.className="altt2"" nowrap="nowrap"><a class="mainmenu" href=
                        "/profile?mode=editprofile&page_profil=attachments">Attachments</a></td>
               
              </tr>

              <tr>
              <td class="altt2"  onmouseover="this.className="roww"" onmouseout="this.className="altt2"" nowrap="nowrap"><a class="mainmenu" href=
                        "/profile?mode=editprofile&page_profil=preferences">Giao
                        diện</a></td>
             
              </tr>

              <tr>
            <td class="altt2"  onmouseover="this.className="roww"" onmouseout="this.className="altt2"" nowrap="nowrap"><a class="mainmenu" href=
                        "/profile?mode=editprofile&page_profil=friendsfoes">Friends
                        and foes</a></td>
             
              </tr>
            </tbody>

            <tbody>
              <tr>
                <td class="thead" nowrap="nowrap"><span id="nav_pmfolders"><a style=
                "float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('pm')">+</a>Tin nhắn</span></td>
              </tr>
            </tbody>

            <tbody id="collapseobj_pm" style="">
              <tr>
                <td class="altt2"  onmouseover="this.className="roww"" onmouseout="this.className="altt2"" nowrap="nowrap">
                <a class="smallfont" href=
                        "/privmsg?folder=inbox">Hộp tin dến</a>
                </td>
              </tr>

              <tr>
         
                <td class="altt2"  onmouseover="this.className="roww"" onmouseout="this.className="altt2"" nowrap="nowrap"><a class="smallfont" href=
                        "/privmsg?folder=sentbox">Tin đã gửi</a></td>
             
              </tr>

              <tr>
              <td class="altt2"  onmouseover="this.className="roww"" onmouseout="this.className="altt2"" nowrap="nowrap"><a class="smallfont" href="/privmsg?folder=outbox">Hộp tin đi</a></td>
               
              </tr>

              <tr>
              <td class="altt2"  onmouseover="this.className="roww"" onmouseout="this.className="altt2"" nowrap="nowrap"><a class="smallfont" href=
                        "/privmsg?folder=savebox">Nháp</a></td>
               
              </tr>
            </tbody>

            <tbody>
              <tr>
                <td class="thead" nowrap="nowrap"><span id="nav_subsfolders"><a style=
                "float:right" href="#top" onclick=
                "return toggle_collapse('subs')">+</a>Chủ đề theo dõi</span></td>
              </tr>
            </tbody>

            <tbody id="collapseobj_subs" style="">
              <tr>
              <td class="altt2"  onmouseover="this.className="roww"" onmouseout="this.className="altt2"" nowrap="nowrap"><a class="mainmenu" href=
                "/search?search_id=watchsearch">Topic(s) being watched</a></td>
              </tr>
            </tbody>

            <tbody id="collapseobj_subs" style="">
              <tr>
                <td class="altt2"  onmouseover="this.className="roww"" onmouseout="this.className="altt2"" nowrap="nowrap"><a class="mainmenu" href=
                "/search?search_id=favouritesearch">Favourites</a></td>
              </tr>
            </tbody>

            <tbody id="collapseobj_subs" style="">
              <tr>
                <td class="altt2"  onmouseover="this.className="roww"" onmouseout="this.className="altt2"" nowrap="nowrap"><a class="mainmenu" href=
                "/rpg_sheet_edit?u=1"></a></td>
              </tr>
            </tbody>
          </table>
        </td>
<td>
<!-- BEGIN switch_post_error -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="4">
  <tr>
      <td>
      <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1">
        <tr>
            <td class="row1"> </td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="center" class="row1"><span class="gen">{ERROR_MESSAGE}</span></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="row1"> </td>
        </tr>
      </table>
      </td>
  </tr>
</table>
<br clear="all" />
<!-- END switch_post_error -->
<table class="tborder" cellpadding="5" cellspacing="3" border="0" style="width: 100%;">
<tr><th colspan="2">{L_CURRENT_PREVIEW_SIGNATURE}</th>
<tr>
  <td class="row1" width="25%" height="130"><span class="gen">{L_SIGNATURE} :</span></td>
  <td class="row2" width="75%" valign="top"><span class="postbody"><div class="signature_div">{SIGNATURE_PREVIEW}</div></span></td>
</tr>
</table><<table class="tborder" cellpadding="5" cellspacing="3" border="0" style="width: 100%;">
<tr><th colspan="2">{L_EDIT_SIGNATURE}</th></table>
{SIGNATURE_EDIT}


</td>
</tr>
</table>
ếu không được nữa thì chắc chắn là bạn làm sai 1 trong các bước trên hoặc bạn sử dụng PhPBB3. Cái này chỉ áp dụng cho phpBB2 và punBB thôi.


Ko thanks ta giết, ko comment ta giết, comment lãm nhãm ta cũng giết... [You must be registered and logged in to see this image.]
https://diendan.forumotion.org
Trả lời nhanh
FMVI
FMVI
FMVI

—»(¯`[Ad]Min´¯)™

Cách "lăng xê'' cho shop.

-Khi tạo song việc làm cho tất cả thành viên biết đến shop là bước cực kì quan trọng, nếu thành viên ko biết đến sự "hiện diện" của shop thì chắng khác nào "ta làm ta sài".

-Có rất nhiều cách lăng xê như bỏ vào phần lí lịch, bỏ nên thành menu, bỏ vào bảng thông báo, và tiện lợi nhất là bỏ vào khung profile ở mỗi bài viết.

- Mình xin hướng dẫn 2 cách đó là bỏ vào thành menu và vào thành profile

-Cách 1: Thanh menu:ACP-->Display-->Homepage-->Headers & Navigation-->Add a customized menu-->Tạo 1 menu như sau
Menu: tùy thích
Picture:tùy thích
Text: Shop avatar hoặc siêu thị
Redirection URL: Link trang HTML shop avatar anime tạo ở bước 6
Rights: click hết
Display: click hế
t
-Cách 2:ACP-->Display-->Templates-->QLTT--> Viewtopic_body-->Dán code sau vào nơi muốn nó hiển thị:
Code:
<span class="smallfont">
<fieldset style="border: 1px dashed rgb(250, 4, 4); padding: 10px; width: 120px;">
<legend> Ứng dụng </legend>
<a class="ungdung" onmouseover="showtip('<font color=red>Gửi lời yêu thương</font>');" onmouseout="hidetip();" href="http://codeforumotion.forumvi.com/h3-page">
<img src="http://i48.servimg.com/u/f48/14/58/28/06/love-i10.png"/>
</a> 
<a class="ungdung" onmouseover="showtip('<font color=red>hưởng thức âm nhạc</font>');" onmouseout="hidetip();" href="http://mp3.zing.vn">
<img src="http://i48.servimg.com/u/f48/14/58/28/06/headph10.png" height="35" width="35"/>
</a>
<a class="ungdung" onmouseover="showtip('<font color=red>Shop avatar</font>');" onmouseout="hidetip();" href="http://codeforumotion.forumvi.com/h18-page">
<img src="http://i48.servimg.com/u/f48/14/58/28/06/muasam10.jpg"/>
</a>

</fieldset>
</span>
Lưu ý: chỉnh lại cho phù hợp với forum của mình.


Ko thanks ta giết, ko comment ta giết, comment lãm nhãm ta cũng giết... [You must be registered and logged in to see this image.]
https://diendan.forumotion.org
Trả lời nhanh
sang123
sang123
sang123

—»(¯`[Members ´¯)™

xem
Trả lời nhanh
Sponsored content

Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

You cannot reply to topics in this forum

Bài viết liên quan:

    © PunBB | Report an abuse | Contribution | © FMvi - Design by baivong
    Hỗ trợ 1 Hỗ trợ 2 Liên hệ