0%
Diễn Đàn forumotion

Hướng dẫn - Chia sẻ - Giao Lưu - Kết Nối Online


Go downMessage [Page 1 of 1]

FMVI
FMVI
FMVI

—»(¯`[Ad]Min´¯)™


Mình có 2 cái này
bạn thử xem 1 trong 2 cái đi
cái ở trên cái ở dưới ấy
vote nữa nếu dc
Code:
<script>$(document).ready(function(){$("[class*='add-google']").remove();$("[id*='add-google-bottom']").remove();});</script>
2
Code:
<script> $(function(){
  $(".forumline div").each(function(){
            var title = $(this).attr("class").replace(/[^0-9\\.]/g, '');$('div.add-google'+title+',div#add-google-bottom').remove();});
  });

</script
https://diendan.forumotion.org
Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

You cannot reply to topics in this forum

Bài viết liên quan:

    © PunBB | Report an abuse | Contribution | © FMvi - Design by baivong
    Hỗ trợ 1 Hỗ trợ 2 Liên hệ